flatgebouw

Focus op energiezuinigheid

EPC gemeenschappelijke delen voor professionelen

EPC is verplicht vanaf 2022 voor elk groot gebouw met minstens 15 wooneenheden. De overige gebouwen volgen. Wees er dus snel bij!

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag
Vraag een offerte aan

Eigenaar of beheerder van een appartementsgebouw?

Het EPC van de gemeenschappelijke delen is een instrument om eigenaars en gebouwbeheerders wegwijs te maken in de energieprestatie van het gebouw en hen te informeren over de stappen die best gezet worden om een renovatie ter verbetering van de energiezuinigheid op te starten.

In dit EPC Gemeenschappelijke delen zal ook een overzicht van energetische maatregelen voor het gebouw weergegeven worden die tegen 2050 afdwingbaar zijn en die de verschillende eigenaars van het gebouw op een snelle en eenvoudige manier inzicht geeft in wat er nog moet gebeuren om het gebouw energetisch aan te passen aan de Vlaamse doelstellingen van 2050.

Dit wettelijk document kan Normec BTV voor uw mede-eigendom opstellen (de opdrachtgever is de VME).

Maar Normec BTV gaat verder!

Aangezien u, als syndicus verantwoordelijk bent voor het beheer en de werking van de gemeenschappelijke delen en technische installaties, gaat Normec BTV nog een stapje verder voor u!

Normec BTV zal ook de beoogde doelstellingen omzetten in kostprijzen en op deze manier al een eerste begroting voorstellen tegen 2050. Van een meer-jarenonderhoudsplan gesproken!

Tevens voorzien we van dit alles een transparante rapportage en samenvatting in ppt. ter bespreking op de algemene vergadering!

Wat kost dit?

Vanaf 250 € voldoet u aan de verplichting.

Voorbereidingen

Volgende documenten moet u klaarleggen voor onze inspecteur

Om onze deskundige toe te laten een zo nauwkeurig mogelijke berekening te maken, vragen wij u om volgende zaken klaar te leggen voor het bezoek en de bijhorende lijst in bijlage met de aanwezigheid van deze zaken te ondertekenen.

 • Werden er werken uitgevoerd na 2006? Zo ja, gelieve de EPB-aangifte klaar te leggen.
 • Alle aanwezige plannen dienen zeker voorgelegd te worden (vergunningsaanvraag of uitvoeringsplannen of schetsen).
 • Subsidieaanvragen indien beschikbaar (bv. renovatiepremie).
 • Facturen van een geregistreerd aannemer, werfverslagen, postinterventiedossier of vorderingsstaten met voldoende informatie over de gebruikte materialen (vnl. isolatie, beglazing) en installaties (centrale verwarming), van bijzonder belang indien er nog renovatie/ vervanging/ uitbreiding/ verbouwingswerken werden uitgevoerd!
 • Lastenboeken, technische documentatie van de ketel of indien aanwezig van de zonneboiler, zonnepanelen, koeling.
 • Werden er werken uitgevoerd na 2006? Zo ja, gelieve de EPB-aangifte klaar te leggen.
 • Alle aanwezige plannen dienen zeker voorgelegd te worden (vergunningsaanvraag of uitvoeringsplannen of schetsen).
 • Subsidieaanvragen indien beschikbaar (bv. renovatiepremie).
 • Facturen van een geregistreerd aannemer, werfverslagen, postinterventiedossier of vorderingsstaten met voldoende informatie over de gebruikte materialen (vnl. isolatie, beglazing) en installaties (centrale verwarming), van bijzonder belang indien er nog renovatie/ vervanging/ uitbreiding/ verbouwingswerken werden uitgevoerd!
 • Lastenboeken, technische documentatie van de ketel of indien aanwezig van de zonneboiler, zonnepanelen, koeling.
 • Foto’s van tijdens het bouwproces met duidelijke aanwezigheid van de gebruikte isolatie.
 • Sleutel van de deur van alle gemeenschappelijke delen voorzien.
 • Documenten die het bouwjaar kunnen aantonen: bouwvergunning, notariële akte, uittreksel kadastrale legger.

Hoe meer van deze zaken onze deskundige kan nakijken, hoe beter en correcter de vermelde resultaten op het certificaat zullen zijn.

Belangrijk is ook dat u steeds een gedetailleerde aanstiplijst met voorgelegd bewijsmateriaal van gebruikte materialen invult om een zo goed mogelijke energiescore te bekomen. We hebben de volledige lijst in een handig document gezet dat u kan gebruiken ter voorbereiding.

Deze lijst geeft aan welke documenten u als eigenaar ter beschikking stelt aan de energiedeskundige voor de opmaak van het energieprestatiecertificaat. Hoe meer documenten u kan voorleggen, hoe nauwkeuriger en hoe beter de energiescore kan worden. U stelt deze documenten samen met deze lijst ter beschikking aan onze energiedeskundige ten laatste op de datum van het plaatsbezoek.

two persons in safety clothing

EPC gemeenschappelijke
delen voor
professionelen nodig?

Voordelen van deze keuring

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag

Downloads

Gerelateerde diensten

Waarom Normec BTV

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)