Referentie-klant

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die we verkrijgen tijdens een keuring wordt vertrouwelijk behandeld. Daar staan wij garant voor! Onze verslagen worden enkel aan de opdrachtgever bezorgd en ons digitaal klantenportaal is volledig afgeschermd tegen derden. Deze documenten kunnen wel ingekeken en opgevraagd worden door BELAC (accreditatie-instelling) of de bevoegde overheid.

Normec BTV is wettelijk verplicht om volgende stappen te ondernemen:

Verslagen van keuringen voor verzwaringen van elektrische installaties waar binnen het jaar geen gevolg werd gegeven aan inbreuken, moeten wij overmaken aan de Federale Overheidsdienst Economie, KMO en Middenstand en Energie.

Verslagen van liften welke niet tijdig werden gemoderniseerd en waar een ongunstig besluit werd geformuleerd tijdens een preventieve keuring, moeten wij overmaken aan de toezichthoudende overheid.

Adres van controle(Vereist)

Certificatie aanvragen

Aanvraag controle voor certificatie

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)