persoon inspecteert lift

Accreditatie en erkenningen

Accreditatie en erkenningen

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze erkenningen & certificaten.

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt gewaarborgd door ons intern kwaliteitssysteem dat geaccrediteerd is door BELAC. In dit kwaliteitssysteem is onze opleidingsprocedure vastgelegd net als de door ons gehanteerde wijze van keuren. BELAC is de afkorting van de Belgische Accreditatie-instelling. Deze instelling valt onder de bevoegdheid van de Belgische Federale Overheidsdienst Economie. Ieder land heeft een dergelijke nationale instelling, waartoe bedrijven en organisaties zich kunnen wenden voor het behalen van accreditaties.

BELAC 115-INSP

Normec BTV is een door BELAC geaccrediteerd controleorganisme met certificaatnummer 115-INSP.

Normec BTV is geaccrediteerd volgens de norm ISO 17020:2012 door BELAC. Deze internationale norm is van toepassing voor keuringsorganismen en bevat in hoofdstuk 8 de eisen voor een managementsysteem. De norm ISO 17020 verschilt van de ISO 9001 doordat de focus ligt op onafhankelijkheid, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid, maar de verschillende elementen die noodzakelijk zijn in een managementsysteem zijn erin aanwezig en de kwaliteit van de diensten wordt erin bewaakt en dit specifiek voor een keuringsorganisme.

Raadpleeg ons accreditatiecertificaat.

VCA

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers en is ontwikkeld om dienstverlenende bedrijven op een objectieve en gestructureerde manier te toetsen en te certificeren op hun veiligheidsmanagementsystem.

Het VCA-certificaat is een verklaring die een gerechtvaardigd vertrouwen biedt ‘dat de veiligheid in goede handen is’. Het in de wacht slepen van dit certificaat betekent dat opdrachtgevers er mogen op vertrouwen dat Normec BTV risicovol werk op een veilige manier uitvoert.

EDTC

Normec BTV beschikt over de erkenning als Externe Dienst voor technische controles op de werkplaats. Deze erkenning werd aan Normec BTV verleend voor onbepaalde duur.

Adres van controle(Vereist)

Certificatie aanvragen

Aanvraag controle voor certificatie

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)