Referentie-klant

Nieuws

Nieuws

Wij houden u graag op de hoogte over relevante ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en in onze organisatie.

Ik heb een woning met een elektrische installatie van vóór 01/10/1981. Mogen oude stopcontacten zonder kinderbescherming of aardingspen nog behouden blijven?

Ik heb een woning met een elektrische installatie van vóór 01/10/1981. Mogen oude stopcontacten zonder kinderbescherming of aardingspen nog behouden blijven?

Wat  betreft kinderbescherming: Sinds 01/06/2023 zijn de voorschriften gewijzigd en is dit niet meer toegelaten.

Een vraag over de keuring van zonnepanelen?

Een vraag over de keuring van zonnepanelen?

Wij snappen dat u vragen over heeft over onze dienstverlening en wat wij voor u kunnen betekenen. Op deze pagina hebben wij de meest gestelde vragen voor u beantwoord.

Een week in het spoor van onze keurder Zonnepanelen

Een week in het spoor van onze keurder Zonnepanelen

Kristof Horemans, de man die tijdens Corona de beste beslissing (Of toch één van de beste beslissingen ;)) in zijn leven maakte: een diploma elektriciteit behalen en aan de slag gaan bij Normec BTV.

Een week in het spoor van onze keurder Hefwerktuigen

Een week in het spoor van onze keurder Hefwerktuigen

Vincent La Rosa reist voor Normec BTV het Waals-Brabantse landschap af met als missie een veilige woon-en werkomgeving creëren voor onze klanten. Hoe hij dat doet? Door elk hijs-en hefwerktuig kwalit

Mijn hijstoestel werd afgekeurd (C-besluit). Wat moet ik nu doen?

Mijn hijstoestel werd afgekeurd (C-besluit). Wat moet ik nu doen?

Een toestel dat negatief besluit krijgt (besluit C of D), mag niet meer gebruikt worden.

Een week in het spoor van onze keurder laadpalen

Een week in het spoor van onze keurder laadpalen

Graag stellen we u voor aan Robin, 24 jaar en reeds 1 jaar sterkhouder in ons Limbugs elektriciteitsteam. Hij staat in voor de keuring van verschillende elektrische installaties:  woningen, bedrijven

Verplichte mechanische bescherming bij laadpalen

Verplichte mechanische bescherming bij laadpalen

Volgens hoofdstuk 7.22 van Boek 1 moeten er “maatregelen genomen worden ter bescherming van laadinrichtingen tegen mechanische belastingen veroorzaakt door elke redelijkerwijs te verwachten aanrijdi

Veilig uw elektrische wagen opladen? Normec BTV staat voor u klaar! 

Veilig uw elektrische wagen opladen? Normec BTV staat voor u klaar! 

Normec BTV voert de controle van uw laadpaal uit. Ontdek snel hoe deze keuring in zijn werk gaat en vraag vandaag nog uw keuring aan.

Samen voor een veilige en gezonde toekomst

Samen voor een veilige en gezonde toekomst

Samen hebben we hard gewerkt aan een veilige en duurzame leef- en werkomgeving. Daar zijn wij best trots op. U ook?

Vanaf 01/01/2024: Gaskeuring verplicht digitaal via Elgacert

Vanaf 01/01/2024: Gaskeuring verplicht digitaal via Elgacert

Vanaf 01/01/2024 dienen al uw gaskeuringen volledig digitaal te gebeuren via Elgacert. Normec BTV stelt een controleverslag op dat noodzakelijk is voor het openen van de gasmeter en dat digitaal besch

Individuele meters verplicht in het Waalse Gewest

Individuele meters verplicht in het Waalse Gewest

Dit najaar zet Normec BTV verdere stappen in de professionalisering van onze dienstverlening dankzij onze nieuwe offertetool. We starten met deze tool, die u het leven nog makkelijker maakt.

De nieuwe Normec BTV-offertetool staat (bijna) voor u klaar

De nieuwe Normec BTV-offertetool staat (bijna) voor u klaar

Dit najaar zet Normec BTV verdere stappen in de professionalisering van onze dienstverlening dankzij onze nieuwe offertetool. We starten met deze tool, die u het leven nog makkelijker maakt.

Infosessie Batterijen, brandbeveiliging en laadinfrastructuur

Infosessie Batterijen, brandbeveiliging en laadinfrastructuur

Op 8 juni 2023 organiseert Nelectra een infosessie rondom batterijen, brandbeveiliging en laadinfrastructuur. Normec BTV is aanwezig en gaat in op de aandachtspunten van batterijsystemen en laadpalen

BTV wordt Normec BTV

BTV wordt Normec BTV

BTV maakt sinds 2021 deel uit van Normec Group. Normec is een toonaangevende organisatie op het gebied van testen, inspecteren, certificeren en compliance met meer dan 3000 medewerkers in voornamelijk

Nieuwigheden in het AREI

Nieuwigheden in het AREI

In de drie de boeken van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) zijn wijzigingen aangebracht.

Synergrid correctieve actie voor de lijst C10/26

Synergrid correctieve actie voor de lijst C10/26

Voor sommige omvormers is het maximaal schijnbaar vermogen dat destijds door de fabrikant werd opgegeven in de homologatie-aanvraag niet correct.

Nieuwe maatregelen laadinrichtingen voor elektrische wegvoertuigen

Nieuwe maatregelen laadinrichtingen voor elektrische wegvoertuigen

Laadinrichtingen in particuliere woningen, bedrijven en openbare ruimten zijn de toevoeging in het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI).

Werken in een fantastich team?

Werken in een fantastich team?

De voorbije maand mochten we opnieuw samen genieten van gezellige Normec BTV-samenkomsten. Wil jij ook mee timmeren aan deze mooie Normec BTV-toekomst?

Thuisbatterijen

Thuisbatterijen

Voor het plaatsen van thuisbatterijen in Vlaanderen kunnen premies bekomen worden, maar deze worden stelselmatig afgebouwd zoals te zien is. Hierbij enkele tips betreffende de keuring.

Meldingen aan FOD economie

Meldingen aan FOD economie

Meldingen van elektrisch ongeval, een aanvraag tot verlenging van een negatief controleverslag van een elektrische installatie van een woning bij verkoop of een afbraak van een woning of een volledige

Bericht over kwaadwillige IT-activiteiten

Bericht over kwaadwillige IT-activiteiten

Technisch Bureau Verbrugghen (BTV) werd zich in oktober van dit jaar bewust van kwaadwillige activiteiten in zijn IT-omgeving en een intern onderzoek naar dit incident werd gestart. Externe deskundige

Ontbrekend conformiteitsverslag leidt tot afkeuring van de elektrische installatie

Ontbrekend conformiteitsverslag leidt tot afkeuring van de elektrische installatie

Indien de afwezigheid van de controleverslagen bij een periodiek controlebezoek wordt vastgesteld, beantwoordt dit controlebezoek niet aan de eisen en zal dit een afkeuring als gevolg hebben. In dit g

Bijsturing uitrol verplicht EPC Gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen

Bijsturing uitrol verplicht EPC Gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen

Er komt een fasering in functie van de grootte van het appartementsgebouw. Voor de grootste appartementsgebouwen (minstens 15 wooneenheden) blijft de verplichting van kracht tegen 1 januari 2022.

BTV treedt toe tot de Normec Group

BTV treedt toe tot de Normec Group

Normec is zeer verheugd om de toetreding van BTV (Technisch Bureau Verbrugghen) tot de Normec Groep te mogen aankondigen.

FAQ - AREI: Evacuatieplan bij bestaande huishoudelijke installatie

FAQ – AREI: Evacuatieplan bij bestaande huishoudelijke installatie

In Boek 1 worden in 3.1.2.1a. de voorschriften i.v.m. de schema’s, plannen en documenten voor de huishoudelijke elektrische installaties weergegeven. Hierin lezen we: Indien van toepassing zijn de e

FAQ - AREI: Syndicus van een appartementsgebouw: Welke elektrische keuringen moet ik wanneer laten uitvoeren?

FAQ – AREI: Syndicus van een appartementsgebouw: Welke elektrische keuringen moet ik wanneer laten uitvoeren?

Normec is zeer verheugd om de toetreding van BTV (Technisch Bureau Verbrugghen) tot de Normec Groep te mogen aankondigen.Dit gebouw brengt de volgende, verschillende controleperiodiciteiten met zich m

Vanaf 1 maart: nieuwe regels wettelijke keuring torenkranen

Vanaf 1 maart: nieuwe regels wettelijke keuring torenkranen

Let op! De FOD WASO publiceerde een lijst met opmerkingen die een onmiddellijke buitendienststelling met zich meebrengen. Graag geven we deze hier al mee zodat u zich goed kan voorbereiden op onze keu

Herinschakelen na een spanningsonderbreking

Herinschakelen na een spanningsonderbreking

De wetgever voorziet een code BA4 of BA5 in functie van de bekwaamheid van de personen. BA4 – Gewaarschuwden zijn personen die: Ofwel voldoende onderricht werden aangaande de elektrische risico’s v

Tabel uitwendige invloedsfactoren op elektrische installaties

Tabel uitwendige invloedsfactoren op elektrische installaties

Hoe legt u de externe of uitwendige invloedsfactoren vast? De externe of uitwendige invloedsfactoren welke aanwezig zijn op de plaats van de installatie moeten vastgelegd worden om zo de keuze van de

Problemen van de vitale stroombanen binnen het AREI

Problemen van de vitale stroombanen binnen het AREI

De vitale stroombanen worden bepaald op basis van een risicobeoordeling door de uitbater en ze worden weergegeven op een of meerdere plannen van het bedrijf of de installatie. Deze plannen worden goed

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)