Referentie-klant

Nieuws

Nieuws

Wij houden u graag op de hoogte over relevante ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en in onze organisatie.

Vanaf 01/01/2024: Gaskeuring verplicht digitaal via Elgacert

Vanaf 01/01/2024: Gaskeuring verplicht digitaal via Elgacert

Vanaf 01/01/2024 dienen al uw gaskeuringen volledig digitaal te gebeuren via Elgacert. Normec BTV stelt een controleverslag op dat noodzakelijk is voor het openen van de gasmeter en dat digitaal besch

Uw nieuwe Klare Taal staat voor u klaar

Uw nieuwe Klare Taal staat voor u klaar

De brochure Klare Taal helpt u bij de realisatie en het behoud van een veilige installatie, volgens het KB, door middel van duidelijke handleidingen.

Individuele meters verplicht in het Waalse Gewest

Individuele meters verplicht in het Waalse Gewest

Dit najaar zet Normec BTV verdere stappen in de professionalisering van onze dienstverlening dankzij onze nieuwe offertetool. We starten met deze tool, die u het leven nog makkelijker maakt.

De nieuwe Normec BTV-offertetool staat (bijna) voor u klaar

De nieuwe Normec BTV-offertetool staat (bijna) voor u klaar

Dit najaar zet Normec BTV verdere stappen in de professionalisering van onze dienstverlening dankzij onze nieuwe offertetool. We starten met deze tool, die u het leven nog makkelijker maakt.

Nieuwe regels van toepassing in het KB 05/03/2023 vanaf 01/06/2023

Nieuwe regels van toepassing in het KB 05/03/2023 vanaf 01/06/2023

Deze wijzigingen staan beschreven in het koninklijk besluit van 5 maart 2023 en dat werd op 28 maart in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Infosessie Batterijen, brandbeveiliging en laadinfrastructuur

Infosessie Batterijen, brandbeveiliging en laadinfrastructuur

Op 8 juni 2023 organiseert Nelectra een infosessie rondom batterijen, brandbeveiliging en laadinfrastructuur. Normec BTV is aanwezig en gaat in op de aandachtspunten van batterijsystemen en laadpalen

BTV wordt Normec BTV

BTV wordt Normec BTV

BTV maakt sinds 2021 deel uit van Normec Group. Normec is een toonaangevende organisatie op het gebied van testen, inspecteren, certificeren en compliance met meer dan 3000 medewerkers in voornamelijk

Nieuwigheden in het AREI

Nieuwigheden in het AREI

In de drie de boeken van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) zijn wijzigingen aangebracht.

Synergrid correctieve actie voor de lijst C10/26

Synergrid correctieve actie voor de lijst C10/26

Voor sommige omvormers is het maximaal schijnbaar vermogen dat destijds door de fabrikant werd opgegeven in de homologatie-aanvraag niet correct.

Nieuwe maatregelen laadinrichtingen voor elektrische wegvoertuigen

Nieuwe maatregelen laadinrichtingen voor elektrische wegvoertuigen

Laadinrichtingen in particuliere woningen, bedrijven en openbare ruimten zijn de toevoeging in het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI).

Werken in een fantastich team?

Werken in een fantastich team?

De voorbije maand mochten we opnieuw samen genieten van gezellige Normec BTV-samenkomsten. Wil jij ook mee timmeren aan deze mooie Normec BTV-toekomst?

Thuisbatterijen

Thuisbatterijen

Voor het plaatsen van thuisbatterijen in Vlaanderen kunnen premies bekomen worden, maar deze worden stelselmatig afgebouwd zoals te zien is. Hierbij enkele tips betreffende de keuring.

Meldingen aan FOD economie

Meldingen aan FOD economie

Meldingen van elektrisch ongeval, een aanvraag tot verlenging van een negatief controleverslag van een elektrische installatie van een woning bij verkoop of een afbraak van een woning of een volledige

Bericht over kwaadwillige IT-activiteiten

Bericht over kwaadwillige IT-activiteiten

Technisch Bureau Verbrugghen (BTV) werd zich in oktober van dit jaar bewust van kwaadwillige activiteiten in zijn IT-omgeving en een intern onderzoek naar dit incident werd gestart. Externe deskundige

Ontbrekend conformiteitsverslag leidt tot afkeuring van de elektrische installatie

Ontbrekend conformiteitsverslag leidt tot afkeuring van de elektrische installatie

Indien de afwezigheid van de controleverslagen bij een periodiek controlebezoek wordt vastgesteld, beantwoordt dit controlebezoek niet aan de eisen en zal dit een afkeuring als gevolg hebben. In dit g

Bijsturing uitrol verplicht EPC Gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen

Bijsturing uitrol verplicht EPC Gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen

Er komt een fasering in functie van de grootte van het appartementsgebouw. Voor de grootste appartementsgebouwen (minstens 15 wooneenheden) blijft de verplichting van kracht tegen 1 januari 2022.

BTV treedt toe tot de Normec Group

BTV treedt toe tot de Normec Group

Normec is zeer verheugd om de toetreding van BTV (Technisch Bureau Verbrugghen) tot de Normec Groep te mogen aankondigen.

FAQ - AREI: Evacuatieplan bij bestaande huishoudelijke installatie

FAQ – AREI: Evacuatieplan bij bestaande huishoudelijke installatie

In Boek 1 worden in 3.1.2.1a. de voorschriften i.v.m. de schema’s, plannen en documenten voor de huishoudelijke elektrische installaties weergegeven. Hierin lezen we: Indien van toepassing zijn de e

FAQ - AREI: Syndicus van een appartementsgebouw: Welke elektrische keuringen moet ik wanneer laten uitvoeren?

FAQ – AREI: Syndicus van een appartementsgebouw: Welke elektrische keuringen moet ik wanneer laten uitvoeren?

Normec is zeer verheugd om de toetreding van BTV (Technisch Bureau Verbrugghen) tot de Normec Groep te mogen aankondigen.Dit gebouw brengt de volgende, verschillende controleperiodiciteiten met zich m

Vanaf 1 maart: nieuwe regels wettelijke keuring torenkranen

Vanaf 1 maart: nieuwe regels wettelijke keuring torenkranen

Let op! De FOD WASO publiceerde een lijst met opmerkingen die een onmiddellijke buitendienststelling met zich meebrengen. Graag geven we deze hier al mee zodat u zich goed kan voorbereiden op onze keu

Herinschakelen na een spanningsonderbreking

Herinschakelen na een spanningsonderbreking

De wetgever voorziet een code BA4 of BA5 in functie van de bekwaamheid van de personen. BA4 – Gewaarschuwden zijn personen die: Ofwel voldoende onderricht werden aangaande de elektrische risico’s v

Tabel uitwendige invloedsfactoren op elektrische installaties

Tabel uitwendige invloedsfactoren op elektrische installaties

Hoe legt u de externe of uitwendige invloedsfactoren vast? De externe of uitwendige invloedsfactoren welke aanwezig zijn op de plaats van de installatie moeten vastgelegd worden om zo de keuze van de

Problemen van de vitale stroombanen binnen het AREI

Problemen van de vitale stroombanen binnen het AREI

De vitale stroombanen worden bepaald op basis van een risicobeoordeling door de uitbater en ze worden weergegeven op een of meerdere plannen van het bedrijf of de installatie. Deze plannen worden goed

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)