Referentie-klant

Problemen van de vitale stroombanen binnen het AREI

10 juli 2013

Problemen van de vitale stroombanen binnen het AREI

Wat is een vitale stroombaan?

Een vitale stroombaan is het geheel van leidingen en beveiligingen dat installaties en toestellen voedt die gedurende een bepaalde tijd om veiligheidsredenen in dienst moeten blijven.

Worden als vitale stroombanen beschouwd:

 • de detectie-, meldings-, waarschuwings- en alarminstallaties.
 • de deurontgrendelingsinstallaties
 • de installaties voor rookafvoer
 • de overdruk- en onderdrukinstallaties ter bescherming tegen rook
 • de liften met prioritaire oproep
 • de waterdrukverhogende installaties
 • de veiligheidsverlichtingsinstallaties
 • de noodverlichtingsinstallaties

Wie bepaalt de vitale stroombanen?

De vitale stroombanen worden bepaald op basis van een risicobeoordeling door de uitbater en ze worden weergegeven op een of meerdere plannen van het bedrijf of de installatie. Deze plannen worden goedgekeurd en geparafeerd door de uitbater en door het erkend organisme.

Hoe dient men de vitale verbruikers te voeden?

De vitale verbruikers moeten op redundante wijze worden gevoed vanuit twee of meerdere stroombronnen.

Met uitzondering van de vitale verbruikers die over een autonome hulpbron beschikken:

 • moet de hoofdvoeding rechtstreeks gekoppeld zijn aan het laagspanningshoofdverdeelbord en beveiligd zijn tegen kortsluiting door uitsluitend voor dit gebruik voorbehouden beveiligingstoestellen.
 • moet de hulpvoedingsbron via een afzonderlijke stroombaan verbonden zijn aan de verdeelborden waarop de vitale verbruikers zijn aangesloten.
 • de hulpvoeding moet automatisch worden ingeschakeld bij het uitvallen van de hoofdvoeding.

Bij gebruik van één enkele hulpvoedingsbron, mag deze niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Deze bepaling geldt niet indien bij het uitvallen van de hoofdvoeding voldoende vermogen beschikbaar blijft om alle vitale stroombanen in te schakelen en in bedrijf te stellen. Afzonderlijke voedingsleidingen aangesloten op het openbare distributienet mogen alleen zijn gebruikt indien een gelijktijdige onderbreking van de voedingen onwaarschijnlijk is. Elektrisch materieel dat kan worden gevoed door meer dan één voedingsbron moet zo zijn geïnstalleerd dat de bescherming tegen elektrische schokken en de goede werking niet nadelig worden beïnvloed door een defect in één van de voedende installaties.

Voor voedingsbronnen die niet ontworpen zijn om in parallelwerking te werken:

 • zijn voorzieningen aangebracht om deze parallelwerking te voorkomen;
 • is de bescherming tegen onrechtstreekse aanraking en de beveiliging tegen kortsluiting voor iedere voedingsbron gewaarborgd;
 • zijn voorzieningen getroffen om de vereffeningsstroom in de verbindingen tussen de nulpunten van de voedingsbronnen te beperken.

Waar plaatst men de schakel- en verdeelinrichtingen? Aan welke voorwaarden dienen ze te voldoen?

 • Ze zijn ofwel ondergebracht in uitsluitend voor dit doel bestemde ruimten, die ten opzichte van andere ruimten afgeschermd zijn door bouwelementen ( wanden, vloeren, zolderingen, deuren ) met een brandweerstand die een operationaliteit waarborgt van 1 uur.
 • Ofwel zijn ze vervaardigd uit bouwelementen, met inbegrip van hun deuren en doorvoerelementen, die in hun geheel een brandweerstand hebben
 • De vitale stroombanen zijn duidelijk geïdentificeerd.

Moeten de vitale stroombanen beveiligd worden tegen overbelasting?

Neen, de beveiliging tegen overbelasting mag achterwege worden gelaten.

Dient men de vitale stroombanen te beveiliging tegen kortsluiting?

Ja, deze beveiliging moet voor iedere voedingsbron gewaarborgd zijn.

De beveiliging moet gebeuren door uitsluitend voor dit gebruik voorbehouden beveiligingen. De goede werking van andere vitale stroombanen mag niet nadelig beïnvloed worden.

En de beveiliging tegen indirecte aanraking?

Deze beveiliging moet voor iedere voedingsbron afzonderlijk gewaarborgd zijn of voor beiden indien parallelwerking mogelijk is.

Het is verboden de vitale stroombanen door automatische onderbrekingsinrichtingen bij de eerste massafout te beschermen.

Zonder automatische onderbreking zijn de mogelijke oplossingen:

 • de toepassing van zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS) of zeer lage beschermingsspanning (ZLBS);
 • het gebruik van materieel van klasse II of voorzien van een equivalente isolatie;
 • het gebruik van een IT-net;
 • de bescherming door veiligheidsscheiding.

Dit sluit het gebruik van TN- of TT-netten niet uit wanneer de installatie zodanig ontworpen is dat een massafout de door de installatie gewaarborgde veiligheid niet nadelig beïnvloedt.

Laatste nieuws

Ik heb een woning met een elektrische installatie van vóór 01/10/1981. Mogen oude stopcontacten zonder kinderbescherming of aardingspen nog behouden blijven?

Ik heb een woning met een elektrische installatie van vóór 01/10/1981. Mogen oude stopcontacten zonder kinderbescherming of aardingspen nog behouden blijven?

Wat  betreft kinderbescherming: Sinds 01/06/2023 zijn de voorschriften gewijzigd en is dit niet meer toegelaten.

Een vraag over de keuring van zonnepanelen?

Een vraag over de keuring van zonnepanelen?

Wij snappen dat u vragen over heeft over onze dienstverlening en wat wij voor u kunnen betekenen. Op deze pagina hebben wij de meest gestelde vragen voor u beantwoord.

Een week in het spoor van onze keurder Zonnepanelen

Een week in het spoor van onze keurder Zonnepanelen

Kristof Horemans, de man die tijdens Corona de beste beslissing (Of toch één van de beste beslissingen ;)) in zijn leven maakte: een diploma elektriciteit behalen en aan de slag gaan bij Normec BTV.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)