Referentie-klant

FAQ

Veelgestelde vragen

Wij snappen dat u vragen over heeft over onze dienstverlening en wat wij voor u kunnen betekenen. Op deze pagina hebben wij de meest gestelde vragen voor u beantwoord.

Welke keuringen moet u laten uitvoeren als u uw woning verhuurd?

Bij het verhuren van uw woning heeft u de volgende keuringen nodig: aardgaskeuring en elektriciteitskeuring.

Moet een brandmeldinstallatie van een appartementsgebouw getest worden?

Ja, de installatie dient regelmatig getest te worden op goede werking maar of het een effectieve verplichting is , die door een bepaalde deskundige dient te gebeuren en of er een spoor van moet zijn ( document), is al wat complexer.

Wellicht is de uitrusting van dit gebouw met een brandmeldcentrale een opgelegde verplichting geweest bij het verkrijgen van de bouwvergunning. De brandweer heeft zijn eisen gesteld, ev, verwijzend naar normen, die uiteraard dienen gevolgd te worden.

Al naargelang het gebruik van het gebouw kunnen deze toegepaste normen verschillend zijn (vb: een hoog gebouw, het gebruik als assistentie-woningen, …).

Hoe pakt u dit praktisch aan?

Kijk de bouwvergunning van het gebouw na en volg de opgelegde verplichtingen die hierin rond de brandmeldcentrale zijn opgenomen. Bij afwezigheid hiervan, handelend als goede , bekwame beheerder laat u de centrale regelmatig nakijken op goede werking. Zo bent u zeker dat de installatie bij brand zal werken en heeft u er goed aan gedaan voorzichtig te zijn. Lees hier meer.

Wat moet u doen als uw elektrische installatie is afgekeurd?

Wanneer de actuele eigenaar een woning verkoopt binnen de termijn van 18 maanden zonder de herstellingswerken uit te voeren, dan blijft het laatste proces-verbaal van controle geldig.

Voor de nieuwe eigenaar begint de termijn van 18 maanden te lopen vanaf de datum van de nieuwe ondertekende akte.

De eigenaar-verkoper dient de Algemene Directie Energie en het erkend organisme dat de controle uitvoerde op de hoogte te brengen van het feit dat de herstellingswerken niet werden uitgevoerd.

Moet de evacuatieverlichting van een gebouw gekeurd worden?

Wellicht is de uitrusting van het gebouw met evacuatieverlichting een verplichting die opgelegd werd bij het verkrijgen van de bouwvergunning.

Hoe pak ik dit concreet aan?

 1. Kijk de bouwvergunning van het gebouw na en volg de opgelegde verplichtingen die hierin rond de brandmeldcentrale zijn opgenomen.
 2. Bij afwezigheid hiervan, handelend als goede , bekwame beheerder laat u de centrale regelmatig nakijken op goede werking . (jaarlijks bv; ) Zo bent u zeker dat de installatie bij brand zal werken en heeft u er goed aan gedaan voorzichtig te zijn.

Lees hier meer

Wat moet u doen met de gasinstallatie bij de koop/ verkoop van uw woning?

Een gasinstallatie die niet in orde is, vormt niet alleen een serieus risico voor de veiligheid in uw woning. Ook het wooncomfort, de energiekosten en het milieu zullen hierdoor negatief beïnvloed worden. Bovendien bepaalt een gasinstallatie mee de waarde van een woning en de eventueel bijkomende kosten. De verkoper heeft de verplichting de koper te informeren over de staat van de gasinstallatie. Deze informatie wordt doorgegeven via wettelijk verplichte attesten.

Dit zijn de verschillende attesten waar die de nieuwe eigenaar moet kunnen over beschikken:

 1. Het conformiteitattest aan de normen NBN – Dit omvat de volledige installatie: de gasleidingen, alle toestellen, de rookgasafvoer, de verluchting, de plaatsing en de lekdichtheid. Het attest verklaart dat de installatie voldoet aan de Belgische Normen NBN D 51-003, NBN D 51-004, NBN B 61-001 en NBN B 61-002.
 2. De attesten van het onderhoud en nazicht van de centrale verwarming – Dit is per Gewest verschillend. Welke attesten u moet hebben, vindt u onderaan dit artikel terug. Er zijn ook verschillende wettelijke redenen om deze attesten over te dragen:
  1. Om de (ver)koper te beschermen tegen verborgen gebreken – De staat van de installatie wordt bekend gemaakt via het conformiteitsattest aan de normen NBN en de attesten van het nazicht van de centrale verwarming. De koper heeft een onderzoeksplicht en de verkoper heeft een mededelingsplicht. De niet-vastgelegde verborgen gebreken leiden tot een juridisch proces over de vrijwaring waartoe de verkoper tegenover de koper gehouden is.
  2. Voor het verkrijgen van aardgas moet het conformiteitsattest aan de normen NBN aanwezig zijn
  3. Volgens de basisnormen nieuwe gebouwen, moet het conformiteitsattest aan de normen NBN aanwezig zijn
  4. Voor het postinterventiedossier van de bouw van de woning zijn het conformiteitsattest aan de normen NBN en de attesten van het nazicht van de centrale verwarming nuttig
  5. Om te voldoen aan de onderhoudsverplichtingen moeten de attesten van het nazicht van de centrale verwarming overgemaakt worden aan de nieuwe gebruiker

Dit is per Gewest verschillend, lees deze handige samenvatting:

 • In het Vlaams Gewest zijn dit de twee laatste attesten van de onderhoudsbeurten en in voorkomend geval het keuringsrapport en het verwarmingsauditrapport.
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn dit het laatste attest van de periodieke controle, het logboek en in voorkomend geval het opleveringsattest, het diagnoseverslag en de energieboekhouding.
 • In het Waals Gewest zijn dit de controle attesten en in voorkomend geval de berekeningsnota voor de dimensionering, het opleveringsverslag en het omstandige diagnoseverslag.

Waar kunt u een melding maken bij FOD economie?

Meldingen van een elektrisch ongeval, een aanvraag tot verlenging van een negatief controleverslag van een elektrische installatie van een woning bij verkoop of een afbraak van een woning of een volledige renovatie van een elektrische installatie van een woning bij verkoop zonder voorafgaande controle kunt u voortaan hier melden.

In welke gevallen dient er geen EPC opgesteld worden?

Normec BTV voorziet uiteraard graag voor u de verschillende, noodzakelijke EPC’s maar in sommige gevallen is een EPC niet noodzakelijk. Normec BTV maakt voor u in dit geval ook een officieel document op ter bewijs dat er geen EPC dient aanwezig te zijn.

Let wel op:
Indien het gebouw een publiek gebouw betreft zonder wooneenheden is er geen “EPC voor bestaand gebouw met woonfunctie” nodig, maar mogelijk wel een “EPC voor een publiek gebouw” (afhankelijk van de grootte). Het toepassingsgebied hiervoor vindt u hier terug.

Wanneer er voldaan wordt aan één van onderstaande voorwaarden, dient er geen EPC opgemaakt te worden:

 • Verkoop van een onverdeeld aandeel (%) van de eigendom (bvb bij een echtscheiding of erfenis);
 • Verkoop van enkel de naakte eigendom of enkel het vruchtgebruik, vestigen van een opstalrecht of een recht van erfpacht, bij ruilakte, bij gerechtelijke onteigening;
 • Verkoop van een door de burgemeester onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning;
 • Verkoop/verhuur zonder enige vorm van publicatie, bv. tussen familieleden;
 • Verhuur met huurcontract minder dan twee maanden, bv. Vakantiewoning;
 • Verkoop/verhuur van een stacaravan zonder immobiel karakter en niet aangesloten op de nutsvoorzieningen;
 • Verhuur serviceflat met dagprijs zonder huurovereenkomst;
 • Verkoop of verhuur van een nieuwbouwwoning (bouwaanvraag na 1 januari 2006) waarbij een nog geldig energieprestatiecertificaat bij bouw beschikbaar is;
 • Onderverhuur;
 • Rusthuizen (verkoop/verhuur serviceflats niet inbegrepen);
 • verkoop of verhuur van woonboten;
 • Serres, stallen, werkplaatsen en andere niet voor woning bestemde gebouwen;
 • Verkoop van een religieus gebouw, bv. Klooster;
 • Tijdelijk niet-residentieel gebouw dat niet langer dan 2 jaar wordt gebruikt;
 • Een niet-residentiële eenheid met een vloeroppervlakte kleiner dan 50 m²;
 • Een niet-residentiële eenheid met een vloeroppervlakte groter dan 500 m²;
 • Een niet-residentiële eenheid in een aaneengesloten geheel van meer dan 1000 m².

Waarvoor dient een EPC attest en is het verplicht?

Het energieprestatiecertificaat of EPC is een verplicht certificaat dat kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van een woning of appartement. Op basis van het EPC kunt u de energieprestaties vergelijken.

Wanneer u een woning of appartement te koop of te huur aanbiedt, dan is het EPC verplicht. Het certificaat moet beschikbaar zijn op het moment dat de woning te koop of te huur wordt gezet.

Lees hier meer

Is Normec BTV geaccrediteerd?

Ja, Normec BTV is geaccrediteerd volgens de norm ISO 17020:2012 door BELAC, met certificaatnummer 115-INSP. Bekijk ons accreditatiecertificaat.

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)