Veilig met aardgas in uw woning

Aardgaskeuring voor particulieren

Uw aardgasinstallatie laten controleren vermindert de kans op ernstige ongevallen. Slechte verbranding en ophoping van gassen door lekken kunnen immers leiden tot brand- en/of ontploffingsgevaar. Een fout aangesloten rookgasafvoer vormt een risico op CO-intoxicatie. Uw gasdistributeur eist dan ook een conformiteitsverklaring van de aardgasinstallatie voor de opening van de gasteller of wanneer de installatie vernieuwd of gewijzigd is.

Dit kan Normec BTV voor u betekenen
Een gekwalificeerd Normec BTV-agent komt de gasleidingen, de gasverbruikstoestellen met hun voorzieningen voor verbrandingsgasafvoer en luchttoevoer en de ruimte waar deze in opgesteld staan, onderzoeken. Een meting bepaalt of de gasleiding lekdicht is. Na deze aardgaskeuring maakt Normec BTV de conformiteitsverklaring aan de Belgische normen op die u nodig heeft voor uw gasleverancier.

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag
Vraag een offerte aan
Deze keuring nodig als professional? Bekijk deze pagina

Voorbereidingen

Volgende documenten moet u klaarleggen voor het bezoek van onze inspecteur

 • Als de gasmeter verzegeld is: EAN-nummer aardgasleverpunt toegekend door de netbeheerder.
 • Als de gasmeter verzegeld is: het Elgacert-attest op het scherm van een PC, smartphone of print. Het Elgacert-attest moet volledig en correct opgemaakt zijn door de installateur of doe-het-zelver. Zie in de kolom links hiernaast.
 • Het isometrisch schema van de nieuwe (delen van de) aardgasinstallatie kan u alvast voorbereiden. In de kolom hiernaast vindt u een voorbeeld en een blanco schema terug.
 • Handleidingen van de aardgastoestellen en toebehoren.
 • Eventuele voorgaande controleverslagen.
 • Eventuele berekeningen en verklaring datum installatie en datum opstellingslokalen.

Deze voorbereidingen moet u reeds treffen

 • Tijdens de controle zal de aardgasinstallatie buiten dienst gezet worden om ons toe te laten metingen uit te voeren.
 • De aardgasinstallatie moet gemakkelijk en veilig bereikbaar zijn.
 • Alle lokalen, private en gemeenschappelijke kelders in appartementsgebouwen, betrokken bij de aardgasinstallatie moeten gemakkelijk en veilig betreedbaar zijn.
 • Minimum één aardgastoestel moet geplaatst zijn.
 • In afwachting van het aansluiten van een toestel, moet elke leiding of kraan degelijk worden afgesloten met een metalen geschroefde stop of dop, zelfs wanneer de gasmeterkraan in gesloten stand verzegeld is.
 • Nieuwe (delen van) installaties: Met het oog op het uitvoeren van de dichtheidsproef dient er een T-stuk, afgesloten met een stop, voorzien stroomafwaarts en in de nabijheid van: de gasmeter; de verbinding van het nieuwe met het bestaande gedeelte van een installatie; de sectioneerkraan.
 • Een gemachtigd persoon ter plaatse voorzien die ons toegang geeft en de opdrachtgeving en getuigschriften kan aftekenen.
two persons with safety clothing

Gaskeuring voor
particulieren nodig?

Voordelen van deze keuring

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag

Downloads

Gerelateerde diensten

Waarom Normec BTV

Adres van controle(Vereist)

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)