Veilig met propaan- en butaangas

Keuring propaan en butaangas voor particulieren

Wilt u veilig verwarmen, koken en warm water bekomen? Wanneer u over een installatie voor propaan of butaan beschikt, moet u deze bij indienststelling en nadien op periodieke basis laten keuren. Tijdens dit onderzoek worden verschillende testen uitgevoerd. Zo gebeurt er een controle op de gasleidingen, de gasverbruikstoestellen met hun voorzieningen voor verbrandingsgasafvoer en luchttoevoer en ten slotte de ruimte waarin de installatie opgesteld staat. Bovendien wordt er door een meting bepaald of de gasleiding lekdicht is. Door deze controle verkleint de kans op brand, explosie en CO-vergiftiging.

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag
Vraag een offerte aan
Deze keuring nodig als professional? Bekijk deze pagina

Opslag voor propaan en butaan

Wanneer u een opslagplaats met vaste houder voor propaan of butaan in gebruik wilt nemen, dan hebt u een goedkeuringsverslag nodig. Deze controle is verplicht. Tijdens deze controle wordt de staat van de houder en het veiligheidssysteem herzien. Nadien wordt dit verder opgevolgd via de vijfjaarlijke periodieke controle.

Dit kan Normec BTV voor u betekenen

Normec BTV beschikt over een BELAC-accreditatie waardoor we deze keuring voor u kunnen uitvoeren. We stellen hierover een verslag op dat kan opgevraagd worden door uw gasleverancier, verzekeringsmaatschappij of door de overheid. Dit verslag wordt opgelegd door verschillende regelgevingen, bijvoorbeeld door het KB Opslagplaatsen.

Normec BTV is een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC). Wij hebben erkende milieudeskundigen in de discipline ’houders voor gassen en gevaarlijke stoffen’ in dienst die de keuring ‘houders en opslagplaatsen voor propaan en butaan’ uitvoeren. Na controle of de wetgeving ter zake volledig wordt nageleefd, stellen we het goedkeuringsverslag op dat nodig is om de houder te exploiteren.

Voorbereidingen

Volgende documenten moet u klaarleggen voor het bezoek van onze inspecteur

 • Het pijpleidingenattest met isometrisch schema in 4 exemplaren (zie links);
 • Handleidingen van de gastoestellen en toebehoren;
 • Eventuele voorgaande controleverslagen.

Volgende voorbereidingen moet u treffen voor het bezoek van onze inspecteur

 • Met het oog op het uitvoeren van de dichtheidsproef dient er een T-stuk afgesloten met een stop of een meetpunt, voorzien zijn stroomafwaarts van de eerstetrapsdrukregelaar.
 • Tijdens de controle zal de gasinstallatie buiten dienst gezet worden om ons toe te laten metingen uit te voeren.
 • De gasinstallatie moet gemakkelijk en veilig bereikbaar zijn.
 • Alle lokalen, private en gemeenschappelijke kelders in appartementsgebouwen, betrokken bij de gasinstallatie moeten gemakkelijk en veilig betreedbaar zijn.
 • Minimum één gastoestel moet geplaatst zijn.
 • In afwachting van het aansluiten van een toestel, moet elke leiding of kraan degelijk worden afgesloten met een metalen geschroefde stop of dop, zelfs wanneer de gaskraan in gesloten stand verzegeld is.
 • Een gemachtigde persoon ter plaatse voorzien die ons toegang geeft, die opdrachtgeving, attesten kan aftekenen.
two persons with safety clothing

Gaskeuring voor
particulieren nodig?

Voordelen van deze keuring

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag

Downloads

Gerelateerde diensten

Waarom Normec BTV

Adres van controle(Vereist)

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)