persoon bij gat

Veilig verwarmen met huisbrandolie

Keuring opslagtanks huisbrandolie voor particulieren

Als u stookolie of mazout gebruikt voor de verwarming van uw woning, gelden er belangrijke verplichtingen bij de installatie en bij het onderhoud van uw mazouttank. Een lekkend exemplaar kan uw leefomgeving immers ernstig vervuilen. De opslagtank voor huisbrandolie moet voor de ingebruikname verplicht worden gecontroleerd. Periodieke controles zijn eveneens noodzakelijk. De frequentie daarvan is afhankelijk van het volume, de plaatsing en de ligging van de tank.

Dit kan Normec BTV voor u betekenen

De experten van Normec BTV keuren bij indienststelling en periodiek uw opslagtank voor huisbrandolie. Ze gaan daarbij vooral op zoek naar de corrosiviteit en kathodische bescherming.

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag
Vraag een offerte aan
Deze keuring nodig als professional? Bekijk deze pagina

Voorbereidingen

Volgende documenten moet u klaarleggen voor het bezoek van onze inspecteur:

 • Eisen milieu-inspectie / milieuvergunning.
 • Voorgaande verslagen.
 • Attesten.
 • Fabricagegegevens.

Volgende voorbereidingen moet u treffen voor het bezoek van onze inspecteur:

 • De aanzuig- en retourleidingen moeten volledig afgesloten zijn tijdens de beproeving (aanwezigheid van afsluitkranen is goed).
 • Het mangatdeksel, de vul- en ontluchtingsleidingen moeten gemakkelijk bereikbaar zijn.
 • Het mangatdeksel moet droog en gereinigd zijn.
 • Alle dichtingen (mangatdeksel, leidingen, afsluitkranen, enz…) zijn vooraf door de exploitant na te zien, en in geval van twijfel bij voorkeur te vervangen.
 • Een schroefdraadverbinding van 2″ gas loodrecht boven de tank en gemakkelijk bereikbaar is open te maken voor het inbrengen van de sondes en het aanbrengen van de vacuümleiding (normaal gezien is dit de vulstop).
 • Een zone met een verbod op open vuur/ lassen/ roken is af te bakenen rond de werkzaamheden (afvoer van dampen – explosiegevaar).
 • Tevens is het noodzakelijk om alle verkeer, grond- en graafwerkzaamheden en werkzaamheden die belangrijke trillingen veroorzaken in de nabijheid van de tanks op te schorten tot het einde van de ultrasooncontrole.
 • Een stopcontact met een voeding van 220 V/ 16 A is te voorzien in een omgeving van ± 20 m van het mangatdeksel (verlengrol is ook toegelaten).
 • Assistentie is te verlenen tijdens de beproevingswerkzaamheden (na goedkeuring van de tank is deze opnieuw in dienst te stellen door de persoon die de assistentie heeft verleend).
 • Identificatie (volgnummer), inhoud, soort product moeten aangeduid zijn op de tank of in de onmiddellijke omgeving.
 • De houder is bij voorkeur tussen de 30% en de 75% gevuld (maximum 2 m vloeistofniveau). In voorkomend geval is het aan te raden het peilmeettoestel eveneens af te koppelen of op het minst na te zien op dichtheid.
two persons in safety clothing

Keuring druk, riolering
of water voor
particulieren nodig?

Voordelen van deze keuring

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag

Downloads

Gerelateerde diensten

Waarom Normec BTV

Adres van controle(Vereist)

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)