Veilig met elektriciteit in uw woning

Keuring elektrische installaties voor particulieren

Controle van uw nieuwe elektrische installatie
Stel uw elektrische installatie vooraf veilig. Wist u dat gebreken in nieuwe elektrische installaties in privéwoningen jaarlijks verantwoordelijk zijn voor heel wat branden en elektrocuties? Daarom is de elektrische keuring zo belangrijk.

Dit kan Normec BTV voor u betekenen
Normec BTV voert als erkend keuringsorganisme deze elektrische controle uit die wordt opgelegd door het AREI (het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) en eventueel bijkomende specifieke voorschriften. Met een positief keuringsverslag kunt u de aansluiting op het elektriciteitsnet verkrijgen.

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag
Bestel meteen
Deze keuring nodig als professional? Bekijk deze pagina

Bij verkoop van uw woning

Wist u dat voor de definitieve verkoop van uw woning de elektrische
installatie gecontroleerd moet worden? De notaris overhandigt het
keuringsverslag samen met de verkoopakte aan de nieuwe eigenaars.
Opgelet, bij een woning die dateert van voor 1981 zijn er bijzondere
regels van toepassing.

Dit kan Normec BTV voor u betekenen
Normec BTV voert als erkend keuringsorganisme deze verplichte keuring
voor u uit zodat u uw woning kunt verkopen.

Periodieke keuring

Gedurende de levensduur van uw installatie is het belangrijk dat uw veiligheid gegarandeerd blijft. Daarom is het verplicht om elke 25 jaar uw elektrische installatie te laten keuren wanneer deze een bouwjaar heeft van na 1981. Opgelet, bij een woning die dateert van voor 1981 zijn er bijzondere regels van toepassing.

Dit kan Normec BTV voor u betekenen
Normec BTV voert als erkend keuringsorganisme deze controle voor u uit zodat u de veiligheid in uw gebouw verhoogd.

Voorbereidingen

Volgende documenten moet u klaarleggen voor het bezoek van onze
inspecteur

 • Het ééndraadsschema van de elektrische installatie;
 • Het situatieplan van de elektrische installatie;
 • Bij verkoop van woning met een installatie van vóór 01/10/1981 en bij afwezigheid van bovenvermelde documenten kan een grondplan op A4 formaat nuttig zijn omdat onze inspecteur dan een schets moet maken met de plaatsbepaling van stopcontacten, schakelaars, verlichting.
 • Het EAN-nummer.

Dit neemt niet weg dat ook voor de installaties van vóór 01/10/1981 op zijn minst vereenvoudigde ééndraadsschema’s en situatieplannen aanwezig zouden moeten zijn. Het ontbreken hiervan zal steeds aanleiding geven tot een inbreuk op het keuringsverslag.

Deze voorbereidingen moet u reeds treffen

 • Tijdens de controle zal de installatie enkele minuten buiten spanning gezet worden om ons toe te laten isolatiemetingen uit te voeren. Gelieve dus te voorzien dat computers en machines zullen moeten afgezet worden.
 • De ligging van de meetklem van de aarding moet u kunnen aanwijzen. Deze meetklem moet ook gemakkelijk en veilig bereikbaar zijn.
 • De elektrische borden moeten gemakkelijk en veilig bereikbaar zijn.
 • Alle lokalen, private en gemeenschappelijke kelders in appartementsgebouwen, betrokken bij de elektrische installatie moeten gemakkelijk en veilig betreedbaar zijn.
 • Zoveel mogelijk stopcontacten bereikbaar maken.
 • Een gemachtigde persoon ter plaatse voorzien die ons toegang geeft, die opdrachtgeving, schetsen kan aftekenen en de keuring kan betalen.
two persons with safety clothing

Keuring elektrische
installaties voor
particulieren nodig?

Voordelen van deze keuring

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag

Downloads

Gerelateerde diensten

Waarom Normec BTV

Adres van controle(Vereist)

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)