Keurder meet aarding tijdens elektrische keuring.

Veilig met elektriciteit in uw gebouw

Elektrische keuring: huishoudelijke installaties voor professionelen

Keuring van uw nieuwe elektrische installatie

Stel uw elektrische installatie vooraf veilig. Wist u dat gebreken in nieuwe elektrische installaties in privéwoningen jaarlijks verantwoordelijk zijn voor heel wat branden en elektrocuties? Daarom moeten deze installaties eerst verplicht worden gekeurd.

Dit kan Normec BTV voor u betekenen

Normec BTV voert als erkend keuringsorganisme deze elektrische keuring uit. Met een positief keuringsverslag kunt u de aansluiting op het elektriciteitsnet verkrijgen.

Deze keuring nodig als particulier? Bekijk deze pagina

Voorbereidingen

Volgende documenten moet u klaarleggen voor het bezoek van onze inspecteur

 • Het ééndraadsschema van de elektrische installatie
 • Het situatieplan van de elektrische installatie
 • Het EAN-nummer
 • Bij verkoop van woning met een installatie van vóór 01/10/1981 en bij afwezigheid van bovenvermelde documenten kan een grondplan op A4 formaat nuttig zijn omdat onze inspecteur dan een schets moet maken met de plaatsbepaling van stopcontacten, schakelaars, verlichting

Dit neemt niet weg dat ook voor de installaties van vóór 01/10/1981 op zijn minst vereenvoudigde ééndraadsschema’s en situatieplannen aanwezig zouden moeten zijn. Het ontbreken hiervan zal steeds aanleiding geven tot een inbreuk op het keuringsverslag.

Deze voorbereidingen moet u reeds treffen

 • Tijdens de controle zal de installatie enkele minuten buiten spanning gezet worden om ons toe te laten isolatiemetingen uit te voeren. Gelieve dus te voorzien dat computers en machines zullen moeten afgezet worden
 • De ligging van de meetklem van de aarding moet u kunnen aanwijzen. Deze meetklem moet ook gemakkelijk en veilig bereikbaar zijn
 • De elektrische borden moeten gemakkelijk en veilig bereikbaar zijn
 • Alle lokalen, private en gemeenschappelijke kelders in appartementsgebouwen, betrokken bij de elektrische installatie moeten gemakkelijk en veilig betreedbaar zijn
 • Zoveel mogelijk stopcontacten bereikbaar maken
 • Een gemachtigde persoon ter plaatse voorzien die ons toegang geeft, die opdrachtgeving, schetsen kan aftekenen en de keuring kan betalen
two persons in safety clothing

Keuring huishoudelijke
installaties voor
professionelen nodig?

Voordelen van deze keuring

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag

Downloads

Gerelateerde diensten

Waarom Normec BTV

Adres van controle(Vereist)

Certificatie aanvragen

Aanvraag controle voor certificatie

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)