persoon gasinstallatie

Veilig met aardgas in uw gebouw

Aardgaskeuring voor professionelen

Niet gekeurde aardgasinstallatie = ongevallen verzekerd

Uw aardgasinstallatie laten controleren vermindert de kans op ernstige ongevallen. Slechte verbranding en ophoping van gassen door lekken kunnen immers leiden tot brand- en/of ontploffingsgevaar. Een fout aangesloten rookgasafvoer vormt een risico op CO-intoxicatie. Uw gasdistributeur eist dan ook een conformiteitsverklaring van de aardgasinstallatie voor de opening van de gasteller of wanneer de installatie vernieuwd of gewijzigd is.

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag
Vraag een offerte aan
Deze keuring nodig als particulier? Bekijk deze pagina

Periodieke controles

Voor de brandpreventie op de arbeidsplaats is een periodieke controle van de aardgasinstallatie verplicht. In rustoorden of ziekenhuizen voorziet de norm een verplichte drie- of vijfjaarlijkse dichtheidsproef. Een jaarlijkse controle is opgelegd voor manifestaties in openluchtinrichtingen en in voetbalstadions.

Dit kan Normec BTV voor u betekenen

Een gekwalificeerd Normec BTV-agent komt de gasleidingen, de gasverbruikstoestellen met hun voorzieningen voor verbrandingsgasafvoer en luchttoevoer en de ruimte waar deze in opgesteld staan, onderzoeken. Een meting bepaalt of de gasleiding lekdicht is. Na deze aardgaskeuring maakt Normec BTV de conformiteitsverklaring aan de Belgische normen op die u nodig heeft voor uw gasleverancier.

two persons in safety clothing

Aardgaskeuring voor
professionelen nodig?

Voordelen van deze keuring

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag

Voorbereidingen

Volgende documenten moet u klaarleggen voor het bezoek van onze inspecteur

 • Als de gasmeter verzegeld is: EAN-nummer aardgasleverpunt toegekend door de netbeheerder.
 • Als de gasmeter verzegeld is: het Elgacert-attest op het scherm van een PC, smartphone of print. Het Elgacert-attest moet volledig en correct opgemaakt zijn door de installateur of doe-het-zelver. Zie in de kolom links hiernaast.
 • Het isometrisch schema van de nieuwe (delen van de) aardgasinstallatie kan u alvast voorbereiden. In de linkse kolom hiernaast vindt u een voorbeeld en een blanco schema terug.
 • Handleidingen van de aardgastoestellen en toebehoren.
 • Eventuele voorgaande controleverslagen.
 • Eventuele berekeningen en verklaring datum installatie en datum opstellingslokalen.

Deze voorbereidingen moet u reeds treffen

 • Tijdens de controle zal de aardgasinstallatie buiten dienst gezet worden om ons toe te laten metingen uit te voeren.
 • De aardgasinstallatie moet gemakkelijk en veilig bereikbaar zijn.
 • Alle lokalen, private en gemeenschappelijke kelders in appartementsgebouwen, betrokken bij de aardgasinstallatie moeten gemakkelijk en veilig betreedbaar zijn.
 • Minimum één aardgastoestel moet geplaatst zijn.
 • In afwachting van het aansluiten van een toestel, moet elke leiding of kraan degelijk worden afgesloten met een metalen geschroefde stop of dop, zelfs wanneer de gasmeterkraan in gesloten stand verzegeld is.
 • Nieuwe (delen van) installaties: Met het oog op het uitvoeren van de dichtheidsproef dient er een T-stuk, afgesloten met een stop, voorzien stroomafwaarts en in de nabijheid van: de gasmeter; de verbinding van het nieuwe met het bestaande gedeelte van een installatie; de sectioneerkraan.
 • Een gemachtigd persoon ter plaatse voorzien die ons toegang geeft en de opdrachtgeving en getuigschriften kan aftekenen.

Downloads

Gerelateerde diensten

Waarom Normec BTV

Adres van controle(Vereist)

Certificatie aanvragen

Aanvraag controle voor certificatie

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)