Referentie-klant

Belangrijkste oorzaken van C-besluiten bij een Liftkeuring

28 mei 2024

De 5 belangrijkste oorzaken van een C-besluit bij de 3/6-maandelijks preventieve controles van liften zijn de volgende :

Noodoproepsysteem kooi defect

Remedie :

 • Test de vaste lijn of mobiele lijn (GSM) door in te bellen. Het noodoproepsysteem is een bidirectionneel systeem: vanuit de lift (of -voor de techniekers- van op het kooidak of onder de kooi) kan men contact opnemen met de interventiedienst maar de interventiedienst kan ook contact opnemen met de lift.
 • In geval van een mobiele lijn: verzeker u ervan dat er nog belkrediet is of de simkaart nog actief is
 • In sommige liften is het noodoproepsysteem niet operationeel indien er geen technisch probleem is
 • Neem contact met de onderhoudsfirma om het euvel te herstellen
Slijtage tractiemiddelen (bv kabels) aandrijving / snelheidsbegrenzer

Remedie :

 • Neem contact op met de onderhoudsfirma om het euvel te verhelpen. Slijtage aan de tractiemiddelen is een normaal verschijnsel. Regelmatig worden de tractiemiddelen preventief vervangen na x aantal ritten (bv 1 miljoen ritten)
Water in de schachtput

Remedie :

 • Neem contact op met de onderhoudsfirma om het water te verwijderen. De schachtput (vrije ruimte onder de liftkooi) is ongeveer 1,5 m dieper dan de laagste bordesvloer. Bij een minimale wateroverlast op de laagste stopplaats is de kans groot dat de schachtput reeds volledig is gevuld.
 • Laat eveneens de waterschade herstellen. Werking veiligheidscontacten nazien, draaiende delen met beschadigde lagers, …..
Noodbediening defect

Remedie :

 • Neem contact op met de onderhoudsfirma om het euvel te verhelpen.
 • Openen van de rem via een mechanisch hulpmiddel: de hendel kan afgebroken zijn of de kabel die de beweging moet overbrengen is te vervangen
 • Openen van de rem via een noodvoeding: is de batterij wel aangesloten, is de batterij nog voldoende opgeladen, is de UPS niet defect,….
 • Verzeker u ervan dat de nodige instructies voor het gebruik van de noodbediening aanwezig zijn in de MK.
EG verklaring / veiligheidsdossier dossier ontbreekt

Remedie :

 • Neem contact op met de lift-installateur voor een kopij van de ondertekende EG verklaring en voeg deze toe aan het veiligheidsdossier van de lift. Installateur dient deze documenten 10 jaar te bewaren.
 • Het veiligheidsdossier moet te consulteren zijn voor alle bevoegde diensten. Het is de taak van de uitbater om het veiligheidsdossier up to date te houden.
Adres van controle(Vereist)

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)