Ontbrekend conformiteitsverslag leidt tot afkeuring van de elektrische installatie

14 december 2021

Ontbrekend conformiteitsverslag leidt tot afkeuring van de elektrische installatie

Bij de uitvoering van een periodiek controlebezoek van de elektrische installatie door een erkend keuringsorganisme zoals BTV, moet er steeds een conformiteitsverslag aanwezig zijn. Dit stelt de FOD Economie en FOD WASO, zoals gepubliceerd in fiche 001.

Indien de afwezigheid van de controleverslagen bij een periodiek controlebezoek wordt vastgesteld, beantwoordt dit controlebezoek niet aan de eisen en zal dit een afkeuring als gevolg hebben. In dit geval dient het dossier vervolledigd te worden. Hiermee dient rekening gehouden te worden met de volgende zaken:

  • Ingeval het niet zeker is dat er een gelijkvormigheidscontrole werd uitgevoerd die betrekking heeft op de volledige elektrische installatie zal een nieuwe gelijkvormigheidscontrole overeenkomstig hoofdstuk 6.4. van het nieuwe AREI door een erkend organisme moeten uitgevoerd worden (al dan niet met toepassing van deel 8 , wat moet vermeld worden in het controleverslag).
  • Indien de eigenaar, beheerder of uitbater beschikt over een verslag van een controlebezoek dat betrekking heeft op de gelijkvormigheidscontrole (met referentie en datum) en waaruit de conformiteit blijkt (of er kan aangetoond worden dat de inbreuken zijn geregulariseerd) mag dit verslag het verslag van de gelijkvormigheidscontrole vervangen.
  • De draagwijdte van de controle moet duidelijk zijn en er hebben geen wijzigingen of uitbreidingen plaatsgevonden. Voor elke wijziging of uitbreiding heeft een andere gelijkvormigheidscontrole plaatsgevonden.

Bron: https://economie.fgov.be

Laatste nieuws

Vanaf 01/01/2024: Gaskeuring verplicht digitaal via Elgacert

Vanaf 01/01/2024: Gaskeuring verplicht digitaal via Elgacert

Vanaf 01/01/2024 dienen al uw gaskeuringen volledig digitaal te gebeuren via Elgacert. Normec BTV stelt een controleverslag op dat noodzakelijk is voor het openen van de gasmeter en dat digitaal besch

Uw nieuwe Klare Taal staat voor u klaar

Uw nieuwe Klare Taal staat voor u klaar

De brochure Klare Taal helpt u bij de realisatie en het behoud van een veilige installatie, volgens het KB, door middel van duidelijke handleidingen.

Individuele meters verplicht in het Waalse Gewest

Individuele meters verplicht in het Waalse Gewest

Dit najaar zet Normec BTV verdere stappen in de professionalisering van onze dienstverlening dankzij onze nieuwe offertetool. We starten met deze tool, die u het leven nog makkelijker maakt.

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)