Ontbrekend conformiteitsverslag leidt tot afkeuring van de elektrische installatie

14 december 2021

Ontbrekend conformiteitsverslag leidt tot afkeuring van de elektrische installatie

Bij de uitvoering van een periodiek controlebezoek van de elektrische installatie door een erkend keuringsorganisme zoals BTV, moet er steeds een conformiteitsverslag aanwezig zijn. Dit stelt de FOD Economie en FOD WASO, zoals gepubliceerd in fiche 001.

Indien de afwezigheid van de controleverslagen bij een periodiek controlebezoek wordt vastgesteld, beantwoordt dit controlebezoek niet aan de eisen en zal dit een afkeuring als gevolg hebben. In dit geval dient het dossier vervolledigd te worden. Hiermee dient rekening gehouden te worden met de volgende zaken:

  • Ingeval het niet zeker is dat er een gelijkvormigheidscontrole werd uitgevoerd die betrekking heeft op de volledige elektrische installatie zal een nieuwe gelijkvormigheidscontrole overeenkomstig hoofdstuk 6.4. van het nieuwe AREI door een erkend organisme moeten uitgevoerd worden (al dan niet met toepassing van deel 8 , wat moet vermeld worden in het controleverslag).
  • Indien de eigenaar, beheerder of uitbater beschikt over een verslag van een controlebezoek dat betrekking heeft op de gelijkvormigheidscontrole (met referentie en datum) en waaruit de conformiteit blijkt (of er kan aangetoond worden dat de inbreuken zijn geregulariseerd) mag dit verslag het verslag van de gelijkvormigheidscontrole vervangen.
  • De draagwijdte van de controle moet duidelijk zijn en er hebben geen wijzigingen of uitbreidingen plaatsgevonden. Voor elke wijziging of uitbreiding heeft een andere gelijkvormigheidscontrole plaatsgevonden.

Bron: https://economie.fgov.be

Laatste nieuws

Ik heb een woning met een elektrische installatie van vóór 01/10/1981. Mogen oude stopcontacten zonder kinderbescherming of aardingspen nog behouden blijven?

Ik heb een woning met een elektrische installatie van vóór 01/10/1981. Mogen oude stopcontacten zonder kinderbescherming of aardingspen nog behouden blijven?

Wat  betreft kinderbescherming: Sinds 01/06/2023 zijn de voorschriften gewijzigd en is dit niet meer toegelaten.

Een vraag over de keuring van zonnepanelen?

Een vraag over de keuring van zonnepanelen?

Wij snappen dat u vragen over heeft over onze dienstverlening en wat wij voor u kunnen betekenen. Op deze pagina hebben wij de meest gestelde vragen voor u beantwoord.

Een week in het spoor van onze keurder Zonnepanelen

Een week in het spoor van onze keurder Zonnepanelen

Kristof Horemans, de man die tijdens Corona de beste beslissing (Of toch één van de beste beslissingen ;)) in zijn leven maakte: een diploma elektriciteit behalen en aan de slag gaan bij Normec BTV.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)