Ontbrekend conformiteitsverslag leidt tot afkeuring van de elektrische installatie

14 december 2021

Ontbrekend conformiteitsverslag leidt tot afkeuring van de elektrische installatie

Bij de uitvoering van een periodiek controlebezoek van de elektrische installatie door een erkend keuringsorganisme zoals BTV, moet er steeds een conformiteitsverslag aanwezig zijn. Dit stelt de FOD Economie en FOD WASO, zoals gepubliceerd in fiche 001.

Indien de afwezigheid van de controleverslagen bij een periodiek controlebezoek wordt vastgesteld, beantwoordt dit controlebezoek niet aan de eisen en zal dit een afkeuring als gevolg hebben. In dit geval dient het dossier vervolledigd te worden. Hiermee dient rekening gehouden te worden met de volgende zaken:

  • Ingeval het niet zeker is dat er een gelijkvormigheidscontrole werd uitgevoerd die betrekking heeft op de volledige elektrische installatie zal een nieuwe gelijkvormigheidscontrole overeenkomstig hoofdstuk 6.4. van het nieuwe AREI door een erkend organisme moeten uitgevoerd worden (al dan niet met toepassing van deel 8 , wat moet vermeld worden in het controleverslag).
  • Indien de eigenaar, beheerder of uitbater beschikt over een verslag van een controlebezoek dat betrekking heeft op de gelijkvormigheidscontrole (met referentie en datum) en waaruit de conformiteit blijkt (of er kan aangetoond worden dat de inbreuken zijn geregulariseerd) mag dit verslag het verslag van de gelijkvormigheidscontrole vervangen.
  • De draagwijdte van de controle moet duidelijk zijn en er hebben geen wijzigingen of uitbreidingen plaatsgevonden. Voor elke wijziging of uitbreiding heeft een andere gelijkvormigheidscontrole plaatsgevonden.

Bron: https://economie.fgov.be

Laatste nieuws

Infosessie Batterijen, brandbeveiliging en laadinfrastructuur

Infosessie Batterijen, brandbeveiliging en laadinfrastructuur

Op 8 juni 2023 organiseert Nelectra een infosessie rondom batterijen, brandbeveiliging en laadinfrastructuur. Normec BTV is aanwezig en gaat in op de aandachtspunten van batterijsystemen en laadpalen

BTV wordt Normec BTV

BTV wordt Normec BTV

BTV maakt sinds 2021 deel uit van Normec Group. Normec is een toonaangevende organisatie op het gebied van testen, inspecteren, certificeren en compliance met meer dan 3000 medewerkers in voornamelijk

Nieuwigheden in het AREI

Nieuwigheden in het AREI

In de drie de boeken van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) zijn wijzigingen aangebracht.

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)