Agent-keurt-brandladder

Mijn hijstoestel werd afgekeurd (C-besluit). Wat moet ik nu doen?

Een toestel dat negatief besluit krijgt (besluit C of D), mag niet meer gebruikt worden.

Een besluit C wordt gegeven naar aanleiding van een direct gevaarlijke situatie. Dergelijk besluit wordt meteen ter plaatse gemeld door de agent-bezoeker aan de aanwezige verantwoordelijke.

Na herstelling dient een bijkomende controle uitgevoerd te worden. Deze controle kan zich soms beperken tot het nazicht of de inbreuk is verholpen (= beperkt onderzoek). Er zal dan een verslag opgemaakt worden van bijkomend onderzoek. Het kan echter ook zijn dat de volledige controle opnieuw wordt uitgevoerd. Het toestel mag enkel opnieuw gebruikt worden als het een positief besluit heeft gekregen. U dient bijgevolg zo snel mogelijk contact op te nemen met ons kantoor om deze bijkomende controle aan te vragen.

Een besluit D wordt gegeven naar aanleiding van een minder ernstige inbreuk (besluit B) die herhaaldelijk (3° herhaling) werd gemeld. Het toestel mag slechts opnieuw gebruikt worden van zodra de inbreuk verholpen werd. Een bijkomend onderzoek is in dit geval niet vereist.

Agent-keurt-brandladder
Adres van controle(Vereist)

Certificatie aanvragen

Aanvraag controle voor certificatie

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)