Bericht over kwaadwillige IT-activiteiten

16 december 2021

Bericht over kwaadwillige IT-activiteiten

Wat is er gebeurd?

Technisch Bureau Verbrugghen (BTV) werd zich in oktober van dit jaar bewust van kwaadwillige activiteiten in zijn IT-omgeving en een intern onderzoek naar dit incident werd gestart. Externe deskundigen op het gebied van cyberbeveiliging en forensisch onderzoek werden ingeschakeld om te helpen bij het onderzoek naar en het remediëren van het incident.

Er werd actie ondernomen om het incident te beperken en tegelijkertijd de systemen, activiteiten en gegevens van BTV verder te beschermen. De servers werden offline gehaald zodra het incident ons duidelijk werd en BTV werkte op volle snelheid om de IT-storing kort daarna op te lossen. BTV heeft ook de relevante autoriteiten op de hoogte gebracht.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het waarschijnlijk is dat een kwaadwillige ransomware actor ongeautoriseerde en onrechtmatige toegang heeft verkregen tot onze IT-omgeving en onze gegevens. Het ergste werd voorkomen en BTV heeft naar aanleiding van dit incident verschillende veiligheidsmaatregelen genomen.

De bescherming van de gegevens van onze klanten heeft onze hoogste prioriteit. BTV neemt dit incident serieus en wil daarom nu haar klanten via haar website in alle openheid informeren en hen verzoeken waakzaam te zijn. Helaas staat BTV niet alleen in deze situatie, aangezien cybercriminelen de afgelopen maanden steeds geraffineerder en agressiever zijn geworden, waardoor veel organisaties het slachtoffer zijn geworden van dergelijke aanvallen.

Welke persoonsgegevens zouden betrokken kunnen zijn?

De betrokken persoonsgegevens kunnen bestaan uit uw persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van onze dienstverlening aan u.

Wat zijn de gevolgen voor mij?

Deze gegevens zijn potentieel toegankelijk voor externe partijen en iemand zou ze kunnen gebruiken voor kwaadwillige doeleinden.

Wat moet ik doen?

Wij verzoeken u om extra waakzaam te zijn voor spamberichten die verband kunnen houden met de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt. Bijvoorbeeld phishing e-mails die zich voordoen als BTV en die hun geloofwaardigheid willen vergroten door bepaalde klantgegevens te vermelden.

Als u twijfelt aan de legitimiteit van een door BTV verzonden e-mail, neem dan onmiddellijk contact op met uw gebruikelijke BTV-contactpersoon of gdpr@btvcontrol.be.

Welke maatregelen heeft BTV genomen?

Wij hebben de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte gebracht en werken nauw samen met onze IT- & cyberbeveiligingsexperts om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen.

Contactinformatie

Wij blijven uiteraard beschikbaar voor alle vragen over dit onderwerp. U kunt contact opnemen met uw verantwoordelijke BTV-partner, uw gebruikelijke aanspreekpunt of gdpr@btvcontrol.be .

Laatste nieuws

Individuele meters verplicht in het Waalse Gewest

Individuele meters verplicht in het Waalse Gewest

Dit najaar zet Normec BTV verdere stappen in de professionalisering van onze dienstverlening dankzij onze nieuwe offertetool. We starten met deze tool, die u het leven nog makkelijker maakt.

De nieuwe Normec BTV-offertetool staat (bijna) voor u klaar! 

De nieuwe Normec BTV-offertetool staat (bijna) voor u klaar! 

Dit najaar zet Normec BTV verdere stappen in de professionalisering van onze dienstverlening dankzij onze nieuwe offertetool. We starten met deze tool, die u het leven nog makkelijker maakt.

Nieuwe regels van toepassing in het KB 05/03/2023 vanaf 01/06/2023

Nieuwe regels van toepassing in het KB 05/03/2023 vanaf 01/06/2023

Deze wijzigingen staan beschreven in het koninklijk besluit van 5 maart 2023 en dat werd op 28 maart in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)