kraan

Water van de allerhoogste kwaliteit

Waterkeuring Vlaanderen voor particulieren

Water is een essentieel deel van uw leven. Om te voorkomen dat de kwaliteit ervan wordt aangetast in de sanitaire installatie van uw woning, moet de waterinstallatie worden gekeurd. De waterkeuring is verplicht bij een eerste ingebruikname, bij belangrijke wijzigingen (bijvoorbeeld na installatie van een waterontharder), bij heringebruikname na afsluiting uit veiligheids- of gezondheidsredenen en na vaststelling van een niet-gelijkvormigheid die werd hersteld.

De waterkeuring omvat:

 • De aangesloten installatie op het openbaar netwerk: na de watermeter;
 • De niet-aangesloten installatie op het openbaar netwerk: vb. putwater voor menselijke consumptie;
 • De installatie voor tweedecircuitwater: vb. regenwater.
 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag
Vraag een offerte aan
Deze keuring nodig als professional? Bekijk deze pagina

Normec BTV keurt voor u:

 • Werfaansluiting voor eengezinswoning (ééntapsinstallatie);
 • Woningen en appartementen;
 • Gemeenschappelijke delen van appartementen;
 • Industriële of commerciële omgeving met:
  • Zwembad;
  • Automatische brandblusinstallatie;
  • Niet Belgaqua gekeurde breektank (zelfbouw);
  • Drinkwater als proceswater;
  • Werfaansluiting voor geen eengezinswoning (vb. appartementsgebouw, kantoren.
 • Zonder aanwezigheid van:
  • Enkel toestellen voor normaal huishoudelijk gebruik;
  • Enkel additieven categorie 3.

Dit kan Normec BTV voor u betekenen

Normec BTV is een onafhankelijk keuringsorganisme en controleert ook uw waterinstallatie. Tijdens deze controle kijken wij na of de juiste beveiligingen geplaatst zijn tegen verontreiniging, terugvloeiing en terugpersing maar ook of het regenwater correct gescheiden wordt van het drinkwater. Een aantal toestellen moeten minimum geplaatst zijn voor de controle. Meer informatie vindt u in de productfiche.

Voorbereidingen

Volgende documenten moet u klaarleggen voor het bezoek van onze inspecteur:

 • Het uitvoeringsplan (zie links).
 • Een inventaris van de toestellen (zie links).
 • Ondertekende overeenkomst mbt keuring (zie links)

Inventaris van de toestellen

Dit document is noodzakelijk om de keuring van de waterinstallatie te kunnen uitvoeren. Dit document moet ingevuld worden voorafgaand aan de keuring. Dit document moet ondertekend worden door de aanvrager/klant en de keurder. In deze lijst dienen alle toestellen aanwezig in de hele waterinstallatie opgenomen te worden.

kraan

Hoe vul je deze inventaris in?

Adres gekeurde installatie

Hier vult u het adres van de gekeurde installatie ingevuld worden. Het invullen van de watermeternummer is enkel noodzakelijk als deze met zekerheid één op één gelinkt kan worden aan de wooneenheid. De aanvrager van de keuring is verplicht om voor de keuring een tag te voorzien aan de watermeter, waarmee de link kan worden gemaakt tussen de watermeternummer en het bijhorende appartements- en/of busnummer.

Kolom nummer toestel

In deze kolom dient u de nummering te vermelden van de toestellen, overeenkomstig met de nummering op het uitvoeringsplan.

Plaats in woning

In deze kolom wordt de plaats in het huis vermeld waar het toestel zich bevindt, bv. keuken, badkamer.

Beschrijving toestel, beveiliging, additief

Hier vult u in om welk toestel het gaat (bv. kraan, toilet, wasmachine, bad). Indien er bij het toestel een extra beveiliging geplaatst werd, dient u dit ook te vermelden. Voorbeelden hiervan zijn een EB klep op de handsproeier, de veiligheidsgroep en de CA klep of vulset van de CV-kring.

De installateur van uw installatie kan u hier zeker bij verder helpen. Ook alle andere beveiligingen (bv. centrale beveiliging, keerkleppen) dient u in deze kolom te vermelden. Tenslotte moeten ook eventueel aanwezig additieven in de installatie (bv. in de CV-kring) vermeld worden. Ook hier kan de installateur u zeker meer informatie bezorgen.

Merk, type, referentie- of artikelnummers

In de volgende 3 kolommen noteert u van elk toestel, elke beveiliging of elk additief respectievelijk het merk, het type en het referentie- of artikelnummer (van de fabrikant).

In het geval van toestellen of beveiligingen kan u dit meestal terugvinden op de verpakking. Voor wat betreft de aanwezigheid van additieven, neemt u best contact op met uw installateur.

Additieven aanwezig

In deze kolom duidt u per toestel aan of er additieven werden toegevoegd. Het additief zelf (beschrijving, referentienummer) dient u nog op een aparte lijn te noteren.

Type WI

In deze kolom vult u tot welke soort waterinstallatie (welke soort water) het toestel behoort. Dit kan zijn:

 • aangesloten binneninstallatie (BI): water van het drinkwaterbedrijf, geschikt voor menselijke consumptie.
 • niet-aangesloten binneninstallatie (NABI): water van een private waterwinning (zoals putwater, grondwater), geschikt voor menselijke consumptie.
 • tweedecircuitwater (TCW): alle soorten water die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, zoals onbehandeld regenwater.

Pictogram aanwezig

In deze kolom dient u aan te duiden of bij het toestel/tappunt het pictogram geen drinkwater’ aangebracht is.

Pictogram met vermelding tekst geen drinkbaar water aanwezig

In deze kolom dient u aan te duiden of de vermelding met de tekst ‘geen drinkwater’ extra aanwezig is bij het pictogram. De laatste 2 kolommen zijn voorbehouden voor de keurder en dient u niet in te vullen.

two persons in safety clothing

Keuring druk, riolering
of water voor
particulieren nodig?

Voordelen van deze keuring

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag

Downloads

Gerelateerde diensten

Waarom Normec BTV

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)