Goede voorbereiding voorkomt paniek

Risicoanalyse brand op werkplaatsen

Weet u welke risico’s u loopt als werkgever?

Als werkgever bent u verplicht om de veiligheid van uw personeel te garanderen in geval van brand. Geen overbodige luxe, gezien de aanzienlijke materiële en financiële schade die u lijdt in geval van een brand. Maar bent u voldoende geïnformeerd over de maatregelen die u moet nemen? Weet u welke risico’s u loopt? Is uw gebouw op de juiste manier beschermd tegen brand? Zijn de brandveiligheidsmaatregelen in uw bedrijf efficiënt georganiseerd?

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag
Vraag een offerte aan

Dit kan Normec BTV voor u betekenen

Normec BTV zorgt voor een helder antwoord op al deze belangrijke vragen. Onze brandveiligheidsexpert voert een volledige controle van uw gebouwen en van het materiaal waarover u beschikt. Hij onderzoekt daarbij het geheel van risicofactoren van passieve en/of actie¬ve middelen gebruikt voor branddetectie. Op basis van de materiële en organisatorische aspecten van de onderneming maakt hij een business case i.v.m. de mogelijkheid van het voorvallen van brand.

Onze brandveiligheidsspecialist maakt bovendien een analyse en inventaris waarin de bronnen van brand worden vergeleken met de preventieve- en beschermende maatregelen die reeds voorzien zijn in uw onderneming. Hij voert ook een studie uit van de evacuatie van personen. Indien gewenst kunnen evacuatieoefeningen worden georganiseerd om de praktijk aan de theorie te toetsen en omgekeerd.

Voorbereidingen

U stelt als eigenaar de volgende zaken ter beschikking

 • De architecturale plannen van het gebouw.
 • Het aantal gebruikers en werknemers (met aanduiding van personen die minder mobiel zijn).
 • De lijst van het personeel met specifieke vaardigheden zoals BA4, BA5, EHBO’er, preventieadviseur.
 • De lijst van externe invloeden volgens AREI art. 19.
 • De lijst van brandbestrijdingsmiddelen.
 • De vorige controleverslagen van installaties en veiligheidsmiddelen die deel uitmaken van het veiligheidsdossier.
 • De resultaten van de evacuatie-oefeningen.
 • Interne noodplannen of het interventiedossier.
 • Alle informatie die van belang kan zijn tijdens de risicoanalyse brand.
two persons in safety clothing

Risicoanalyse brand voor
professionelen nodig?

Voordelen van deze keuring

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag

Downloads

Gerelateerde diensten

Waarom Normec BTV

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)