noodverlichting

Veilige verlichting voorkomt paniek

Goede Werking veiligheids- en noodverlichting voor professionelen

Om te voorkomen dat er zich een gevaarlijke situatie kan voordoen wanneer de voeding van de normale kunstmatige verlichting wegvalt, wordt er veiligheids- en/of noodverlichting geïnstalleerd.

Een goed uitgevoerde veiligheids- en noodverlichting zorgt onder andere voor:

 • Voldoende verlichting in de evacuatiewegen zodat een ruimte of gebouw veilig verlaten kan worden;
 • De nodige verlichting om paniek te voorkomen (bijvoorbeeld in theaterzalen);
 • De nodige verlichting om bepaalde activiteiten verder te zetten (bijvoorbeeld in operatiezalen);
 • De nodige verlichting voor werkplekken met een verhoogd risico zodat de nodige afsluithandelingen uitgevoerd kunnen worden.

Het niet goed functioneren van één of meerdere veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen kan een aanleiding geven tot een gevaarlijke situatie met alle gevolgen van dien zoals het niet veilig kunnen verlaten van het gebouw; paniekreacties van personen die zich in grote ruimten bevinden.

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag
Vraag een offerte aan Vastgoedprofessional? Bestel meteen

Wat kan Normec BTV voor u betekenen

Een regelmatige controle van de veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen op hun goede werking is daarom een must.

In heel wat wetteksten, plaatselijke politie- en brandweerreglementen, … wordt er een periodieke controle gevraagd op de goede werking van de toestellen, tijdens een stroomonderbreking van minstens 1 uur, door een bevoegd persoon of een EDTC zoals Normec BTV.

Als onafhankelijk keuringsorganisme kan u bij Normec BTV terecht voor het uitvoeren van deze controle.

Voorbereidingen

Voor een vlotte controle is het aangeraden om

 • Grondplan(nen) te voorzien met aanduiding van de veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen.
 • Deze voorbereidingen moet u reeds treffen
 • De verdeelborden dienen toegankelijk te zijn.
 • Het dient gekend te zijn op welke beveiligingen in het elektrisch verdeelbord de veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen zijn aangesloten. (ééndraadschema of benoemingslijst is ons voor te leggen)
 • Alle lokalen en ruimten waarin er zich veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen bevinden dienen toegankelijk te zijn.
 • Er zich van bewust zijn dat de beveiligingen, in het elektrisch verdeelbord waarop de veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen zijn aangesloten, spanningsloos gezet worden tijden het onderzoek.
 • De veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen dienen voor aanvang van de controle minstens 24h onder spanning te staan. Wanneer dit niet het geval is, is de kans groot dat de toestellen niet voldoen aan de autonomietest.
two persons in safety clothing

Keuring veiligheids- en
noodverlichting voor
professionelen nodig?

Voordelen van deze keuring

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag

Downloads

Gerelateerde diensten

Waarom Normec BTV

Adres van controle(Vereist)

Certificatie aanvragen

Aanvraag controle voor certificatie

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)