noodverlichting

Veilige verlichting voorkomt paniek

Gelijkvormigheidsonderzoek veiligheids- en noodverlichting voor professionelen

Om te voorkomen dat er zich een gevaarlijke situatie kan voordoen wanneer de voeding van de normale kunstmatige verlichting wegvalt, wordt er veiligheids- en/of noodverlichting geïnstalleerd.

Een slechte uitvoering van de veiligheids- en/of noodverlichtingsinstallatie kan aanleiding geven tot een gevaarlijke situatie met alle gevolgen van dien zoals bijvoorbeeld het niet veilig kunnen verlaten van het gebouw.

Voor heel wat type gebouwen zoals: rusthuizen; ziekenhuizen; toeristische logies, nieuwe gebouwen (met uitzondering van de ééngezinswoningen); kinderopvang; voetbalstadions; worden er voorschriften opgelegd hoe de installatie dient uitgevoerd te worden.

Wat kan Normec BTV voor u betekenen

Als onafhankelijk keuringsorganisme kan u bij Normec BTV terecht voor het uitvoeren van een gelijkvormigheidsonderzoek volgens een bepaalde wettekst en/of normen. Ook de eventuele lichtsterktemetingen kunnen door onze diensten uitgevoerd te worden.

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag
Vraag een offerte aan Vastgoedprofessional? Bestel meteen

Een goed uitgevoerde veiligheids- en noodverlichting zorgt onder andere voor:

 • Voldoende verlichting in de evacuatiewegen zodat een ruimte of gebouw veilig verlaten kan worden;
 • De nodige verlichting om paniek te voorkomen (bijvoorbeeld in theaterzalen);
 • De nodige verlichting om bepaalde activiteiten verder te zetten (bijvoorbeeld in operatiezalen);
 • De nodige verlichting voor werkplekken met een verhoogd risico zodat de nodige afsluithandelingen uitgevoerd kunnen worden.
noodverlichting

Voorbereidingen

De voorbereidingen die getroffen dienen te worden zijn afhankelijk volgens welke wettekst(en) en of norm(en) er een gelijkvormigheidsonderzoek dient te gebeuren.

Bij bepaalde wetteksten en normen dienen er ook lichtsterktemetingen te gebeuren. Deze metingen kunnen pas uitgevoerd worden indien de normale kunstmatige verlichting en daglicht geen invloed hebben. In de praktijk komt dit er op neer dat deze metingen uitgevoerd worden na zonsondergang (of voor zonsopgang) en buiten de werkuren van het bedrijf.

Bij het laten uitvoeren van een gelijkvormigheidsonderzoek raden we u sterk aan om op voorhand contact op te nemen met onze agent-bezoeker die de keuring komt uitvoeren zodat u de nodige voorbereidingen kunt treffen. Gelieve volgende zaken bij de hand te hebben wanneer u onze agent-bezoeker contacteert:

 • Norm(en) en/of wettekst(en) waaraan de veiligheids- en/of noodverlichting dient te voldoen.
 • Omvang van de installatie (± aantal veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen; omvang van het gebouw).

Deze voorbereidingen moet u reeds treffen:

 • De verdeelborden dienen toegankelijk te zijn.
 • Het dient gekend te zijn op welke beveiligingen in het elektrisch verdeelbord de veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen zijn aangesloten. (ééndraadschema of benoemingslijst is ons voor te leggen)
 • Alle lokalen en ruimten waar er zich veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen bevinden dienen toegankelijk te zijn.
 • Er zich van bewust zijn dat tijdens het onderzoek de beveiligingen, in het elektrisch verdeelbord waarop de veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen zijn aangesloten, spanningsloos gezet worden tijden het onderzoek. (*afhankelijk van de gevraagde norm of wettekst kan het zijn dat de overige verlichtingskringen ook uitgeschakeld dienen te worden)
 • De veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen dienen voor aanvang van de controle minstens 24h onder spanning te staan. Wanneer dit niet het geval is, is de kans groot dat de toestellen niet voldoen aan de autonomietest.
two persons in safety clothing

Gelijkvormigheidsonderzoek
noodverlichting voor
professionelen nodig?

Voordelen van deze keuring

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag

Downloads

Gerelateerde diensten

Waarom Normec BTV

Adres van controle(Vereist)

Certificatie aanvragen

Aanvraag controle voor certificatie

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)