operatiekamer

Veilig met elektriciteit in medische ruimtes

Elektriciteitskeuring medisch gebruikte ruimtes voor professionelen

Een goede werking is van levensbelang

Gebreken in elektrische installaties in medisch gebruikte ruimtes kunnen ernstige gevolgen tot zich meebrengen voor patiënten en personeel. Daarom werd in 1993 de technische nota T013/IA opgesteld, in 2014 werd de tweede uitgave gepubliceerd. Hierin stelt men dat deze installaties dienen gekeurd te worden:

 • Een gelijkvormigheidscontrole voor alle nieuwe elektrische installaties en voor elke belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding van de bestaande elektrische installatie
 • Periodieke controle voor elektrische installaties (3 jaar medische ruimtes)
 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag
Vraag een offerte aan

Dit kan Normec BTV voor u betekenen

Normec BTV voert zowel de gelijkvormigheidscontrole als de periodieke controle uit (3-jaarlijks). Ook voor dit veiligheidsaspect is Normec BTV in uw ziekenhuis een betrouwbare partner!

persoon met clipboard voor meterkast

Voorbereidingen

Volgende documenten moet u klaarleggen voor het bezoek van onze inspecteur.

Het elektrische dossier van de installatie dewelke ten minste omvat:

 • De inplantingsplannen
 • Het ondertekend document met de uitwendige invloeden
 • De ondertekende classificatie van de medische ruimtes
 • Stroombaanschema’s ( ééndraad en / of meerdraadschema’s
 • Blokschema: weergave van de globale werking van de installatie of van onderdelen daarvan alsmede hun functionele verbondenheid
 • Situatieplannen van de aardverbindingen
 • Eendraaadschema van de beschermingsgeleiders en de potentiaalvereffeningsverbindingen
 • Plan van de vitale stroombanen en van de voeding voor veiligheidsvoorzieningen
 • Uitvoeringsschema
 • Stuurstroomschema
 • Berekeningsnota’s in het kader van de bescherming tegen onrechtstreekse aanraking, overbelasting, kortsluitstromen
 • Bepaling van de selectiviteit van de stroombanen
 • Technische fiches van het geplaatst materiaal o.a. vloeren, pendels, ups…
 • De plannen en de schema’s zijn met elkaar in overeenstemming

Indien van toepassing:

 • Plan van de ondergrondse leidingen
 • Het verslag van gelijkvormigheidscontrole (periodiek)
 • Het verslag van de laatste en voorlaatste periodieke controle (periodiek)
 • Eventuele toevoegingen van interne technische nota’s op T013
 • Zoneringsplan
 • Zoneringsverslag
 • Lijst van evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten
 • Plan van de veiligheidsinstallaties en/of kritische installaties
 • Lijst met de veiligheidsinstallaties of kritische installaties

Instructies voor gebruik en onderhoud:

 • Instructies voor gebruik, controle, beproevingen en onderhoud van oplaadbare batterijen en elektrische installaties / voedingsbronnen voor veiligheidsvoorzieningen.
 • Een register met de resultaten van alle beproevingen en controles die zijn uitgevoerd.
 • Informatie met betrekking tot de visuele controles

Praktische voorbereidingen die u moet treffen:

 • Tijdens de controle zal de installatie enkele minuten buiten spanning worden gezet om ons toe te laten isolatiemetingen uit te voeren. Gelieve dus te voorzien dat computers en machines zullen moeten afgezet worden
 • De vloeren in de medisch gebruikte ruimtes dienen gereinigd en droog te zijn bij aanvang van de controle om een correcte meting te kunnen uitvoeren
 • De potentiaalvereffeningsstrip(pen) moet u kunnen aanwijzen. Deze moeten veilig bereikbaar zijn
 • De elektrische borden moeten gemakkelijk en veilig bereikbaar zijn
 • De medisch gebruikte ruimtes dien vrij en gemakkelijk bereikbaar te zijn
 • Stopcontacten en potentiaalvereffeningspunten dienen vrij en bereikbaar te zijn
 • Een gemachtigde persoon ter plaatse voorzien die ons toegang geeft tot de installatie
two persons in safety clothing

Keuring medisch
gebruikte ruimtes voor
professionelen nodig?

Voordelen van deze keuring

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag

Downloads

Gerelateerde diensten

Waarom Normec BTV

Adres van controle(Vereist)

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)