Veilig met uw industriële installatie

Keuring niet huishoudelijke installaties voor professionelen

Naast de huishoudelijke installaties dienen ook de niet-huishoudelijke of industriële installaties onderworpen worden aan een keuring. Stel uw elektrische installatie vooraf veilig en realiseer tussentijdse elektrische keuringen: voor uw veiligheid

Dit type installaties dient gekeurd te worden:

 • voor de ingebruikname van de installatie
 • bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen
 • periodiek om de 5 jaar

Aandacht voor de “speciallekes”

Voor elektrische installaties in ontploffingsgevaarlijke zones en voor de verplaatsbare, mobiele of tijdelijke elektrische installaties dient er de keuring jaarlijks uitgevoerd te worden.

Dit kan Normec BTV voor u betekenen

Normec BTV voert als erkend keuringsorganisme deze controle voor u uit zodat u de veiligheid in uw gebouw verhoogd.

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag
Vraag een offerte aan Vastgoedprofessional? Bestel meteen

Voorbereidingen

Volgende documenten moet u klaarleggen voor het bezoek van onze inspecteur:

Het elektrische dossier van de installatie dewelke ten minste omvat:

 • Het ondertekend document met de uitwendige invloeden
 • Stroombaanschema’s
 • Situatieplannen van de aardverbindingen
 • Situatieplannen

Indien van toepassing aangevuld met:

 • Plan van de ondergrondse leidingen
 • Het verslag van gelijkvormigheidscontrole (periodiek)
 • Het verslag van de laatste en voorlaatste periodieke controle (periodiek)
 • Zoneringsplan
 • Zoneringsverslag
 • Lijst van evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten
 • Plan van de veiligheidsinstallaties en/of kritische installaties
 • Lijst met de veiligheidsinstallaties of kritische installaties
 • Berekeningsnota’s in het kader van de bescherming tegen onrechtstreekse aanraking, overbelasting, kortsluitstromen
 • Selectiviteitsberekeningen

Indien noodzakelijk voor het begrip, de correcte installatie en veilige uitbating, zijn deze schema’s, plannen en documenten aangevuld met:

 • Functionele schema’s
 • Uitvoeringsschema’s
 • Samenstellingsplannen van de uitrustingen

Beschikbaarheid van de plannen, schema’s en documenten:

 • Dienen geactualiseerd te zijn.
 • Ter plaatsen beschikbaar te zijn

Noot: De schema’s plannen en documenten bevatten op ondubbelzinnige wijze het nummer, de versie en de datum van de versie!

Deze voorbereidingen moet u reeds treffen

Tijdens de controle zal de installatie enkele minuten buiten spanning worden gezet om ons toe te laten isolatiemetingen uit te voeren.

 • Gelieve dus te voorzien dat computers en machines zullen moeten afgezet worden
 • De elektrische borden moeten gemakkelijk en veilig bereikbaar zijn
 • Zoveel mogelijk stopcontacten dienen vrij te zijn
 • Een gemachtigde persoon ter plaatse voorzien die ons toegang geeft tot de installatie

Keuring niet huishoudelijke
installaties voor
professionelen nodig?

Voordelen van deze keuring

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag

Downloads

Gerelateerde diensten

Waarom Normec BTV

Adres van controle(Vereist)

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)