zonering

Veiligheid in uw bedrijf, voor u en uw personeel

Opstellen zoneringsdossier voor professionelen

Opgelet, explosiegevaar

Het zoneringsdossier omvat zoneringsplannen voor ruimtes waar explosiegevaar kan ontstaan. Het heeft tot doel explosies te voorkomen. Het opstellen van deze verslaggeving wordt opgelegd door het AREI, de Europese regelgeving en eventueel bijkomende specifieke voorschriften.

Dit kan Normec BTV voor u betekenen

Normec BTV heeft ervaren specialisten in dienst die deze zoneringsdossiers voor u opstellen.

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag
Vraag een offerte aan

Voorbereidingen

Volgende documenten dient u te voorzien

 • Beschrijving van de processen
 • De karakteristieken van de ontvlambare gasvormige substanties met name de concentratie, de relatieve dichtheid, de minimale ontstekingstemperatuur, de dampdruk, de ontploffingsgrenzen, vlampunt
 • De karakteristieken van de brandbare substanties onder de vorm van stof met name de korrelgrootteverdeling en hun concentratie in de lucht, de vochtigheidsgraad, de zelfontbrandingstemperatuur, de minimale ontstekingstemperatuur, de minimale ontstekingsenergie, de ontploffingsgrenzen
 • De plaats en de karakteristieken (debiet, frequentie en duur van de emissie) van de emissiebronnen en de hoeveelheid geloosde brandbare substantie
 • Indien mogelijk plannen van de te zoneren installatie (dwg)
 • Indien mogelijk een algemeen overzichtsplan van het bedrijf waarop de zoneringslocaties op kunnen worden aangeduid (dwg, pdf)
 • Eventuele zoneringsplannen en voorschriften al opgelegd door de fabrikant van de machines (dwg, pdf)
 • De kenmerken van natuurlijke en/of kunstmatige ventilatie alsook de luchtverplaatsing die de vorming van stofwolken tot gevolg kan hebben
 • Bij een eventuele kunstmatige ventilatie dient men de bedrijfszekerheid van deze installatie te weten
 • Aangeven of er eventuele drukverschillen zijn tussen de ruimtes
two persons in safety clothing

Zoneringsdossier voor
professionelen nodig?

Voordelen van deze keuring

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag

Downloads

Gerelateerde diensten

Waarom Normec BTV

Adres van controle(Vereist)

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)