afvoer tuin

Voor goed functionerende rioleringen

Rioleringskeuring Vlaanderen voor professionelen

Rioleringskeuring: alleen maar voordelen!

Slecht werkende rioleringen resulteren in wateroverlast, minder drinkwaterwinning, problemen met het hergebruik van hemelwater en slecht werkende waterzuiveringsinstallaties.

Dit kan Normec BTV voor u betekenen

Normec BTV is een onafhankelijk keuringsorganisme dat deze keuring voor u uitvoert op het moment dat de rioleringsinstallatie geplaatst is. Hierbij kijken wij onder andere na of de scheiding van het afval- en regenwater correct wordt uitgevoerd, of daken, oppervlakte-infiltratie en – drainage correct aangesloten zijn en of de hemelwaterput en de septische put aanwezig zijn. De goede werking behoort echter niet tot deze keuring.

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag
Vraag een offerte aan
Deze keuring nodig als particulier? Bekijk deze pagina

In volgende gevallen is een keuring verplicht

 • Bij nieuwbouw of herbouw;
 • Als je een nieuwe bijkomende aansluiting aanvraagt;
 • Als je een IBA (individuele sanering) plaatst;
 • Nadat een inbreuk is vastgesteld;
 • Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein (afkoppelingsproject), tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is;
 • Nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande niet-conforme keuring van de privéwaterafvoer (herkeuring).
afvoer tuin

Voorbereidingen

Volgende documenten moet u klaarleggen voor het bezoek van onze inspecteur

 • Uitvoeringsplan (zie links).
 • Inventaris van de privéwaterafvoer (zie links).
 • Voor een nieuwbouw of herbouw: de omgevingsvergunning
 • Onderkende overeenkomst m.b.t keuring (zie links)

Indien mogelijk:

 • foto’s gemaakt tijdens de aanleg van de installatie;
 • informatie en facturen van onderdelen (vb.: regenwaterput, septische put, infiltratie)
 • goedgekeurde bouwvergunning met afgestempeld plan;
 • stedenbouwkundige verordening, aanstiplijst;
 • correspondentie van de rioolbeheerder.

Deze voorbereidingen moet u reeds treffen

 • De putdeksels moeten geopend worden tijdens de keuring.
 • Zoek de unieke EAN-code van de rioleringsaansluiting op. Dit zijn 18 cijfers, zie factuur met aansluitkosten.
two persons with safety clothing

Rioleringskeuring
Vlaanderen voor
professionelen nodig?

Voordelen van deze keuring

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag

Downloads

Gerelateerde diensten

Waarom Normec BTV

Adres van controle(Vereist)

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)