afvoer tuin

Voor goed functionerende rioleringen

Rioleringskeuring Vlaanderen voor particulieren

Slecht werkende rioleringen resulteren in wateroverlast, minder drinkwaterwinning, problemen met het hergebruik van hemelwater en slecht werkende waterzuiveringsinstallaties. In volgende gevallen is een keuring verplicht:

 • Bij nieuwbouw of herbouw;
 • Als je een nieuwe bijkomende aansluiting aanvraagt;
 • Als je een IBA (individuele sanering) plaatst;
 • Nadat een inbreuk is vastgesteld;
 • Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein (afkoppelingsproject), tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is;
 • Nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande niet-conforme keuring van de privéwaterafvoer (herkeuring).
 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag
Vraag een offerte aan
Deze keuring nodig als professional? Bekijk deze pagina

Dit kan Normec BTV voor u betekenen

Normec BTV is een onafhankelijk keuringsorganisme dat deze keuring voor u uitvoert op het moment dat de rioleringsinstallatie geplaatst is. Hierbij kijken wij onder andere na of de scheiding van het afval- en regenwater correct wordt uitgevoerd, of daken, oppervlakte-infiltratie en – drainage correct aangesloten zijn en of de hemelwaterput en de septische put aanwezig zijn. De goede werking behoort echter niet tot deze keuring.

afvoer tuin

Voorbereidingen

Volgende documenten moet u klaarleggen voor het bezoek van onze inspecteur:

 • Uitvoeringsplan (zie links).
 • Inventaris van de privéwaterafvoer (zie links).
 • Voor een nieuwbouw of herbouw: de omgevingsvergunning
 • Onderkende overeenkomst m.b.t keuring (zie links)

Indien mogelijk:

 • foto’s gemaakt tijdens de aanleg van de installatie;
 • informatie en facturen van onderdelen (vb.: regenwaterput, septische put, infiltratie)
 • goedgekeurde bouwvergunning met afgestempeld plan;
 • stedenbouwkundige verordening, aanstiplijst;
 • correspondentie van de rioolbeheerder.

Deze voorbereidingen moet u reeds treffen:

 • De putdeksels moeten geopend worden tijdens de keuring.
 • Zoek de unieke EAN-code van de rioleringsaansluiting op. Dit zijn 18 cijfers, zie factuur met aansluitkosten.
two persons with safety clothing

Keuring druk, riolering
of water voor
particulieren nodig?

Voordelen van deze keuring

 • Een veilig gevoel
 • Erkende keuring
 • Digitaal verslag

Downloads

Gerelateerde diensten

Waarom Normec BTV

Adres van controle(Vereist)

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Adres van controle(Vereist)